Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Gå till uppgifter
print

Elproduktion

Årskurs 7.-10. klass Skolämne Naturkunskap Lärandefokus Teknologi och produktion Tema Energikällor Ämnesområde Kemi Elektricitet Typ Text
Elproduktion.jpg

 

I och med spridningen av glödlampan i början av 1900-talet uppstod samtidigt en uppbyggnad av elverk och ledningsnät, som skulle föra energin från kraftverken ut till varje enskilt hushåll i alla nordiska länder. Den nya energikällan skulle komma att förändra livet på ett avgörande sätt för människor över hela Norden – och i världen – under loppet av knappt 50 år.


Produktion, försäljning och ledningsnät


Produktionen av elektricitet i Norden är historiskt uppbyggd av större centrala kraftverk, först koncentrerade kring enskilda städer och senare utvidgade till större och större regionala områden genom sammanslagningar och fusioner. Ägare var ofta kommuner eller staten, som långsamt har etablerat sig som energiföretag med ansvar för både produktion, försäljning och drift av ledningsnätet. Ett undantag från denna bild är Danmark, där man i början av 1900-talet utifrån ett starkt lantbrukskollektiv utvecklade en rörelse för att ägandet även av elverken skulle ligga hos dem som använder elektriciteten – alltså konsumenterna. Rörelsen kallas för andelsrörelsen och än i dag är huvuddelen av de danska elkonsumenterna andelsägare i sina lokala elleverantörer.


Under de senaste tio åren har bilden emellertid också börjat förändras, bort från stora centrala kraftverk. I allt högre grad installeras solfångare på villor och enfamiljshus, och man investerar i lokala vindkraftverk vid större lantbruksegendomar. Produktionen av elektricitet flyttar alltså till viss del ut till de enskilda hushållen. Som tekniken är i dag innebär produktionen av ström hos den enskilda konsumenten inte så mycket. Men det kan få allt större betydelse i framtiden. Det får stora konsekvenser för hur hela ledningsnätet är uppbyggt. I dag ska man föreställa sig att det finns några mycket stora elledningar som ligger alldeles intill kraftverken och att ledningarna sedan blir mindre och mindre efter hand som de når ut till varje enskilt hus. Lite som en tratt, där det finns mycket plats i den ena änden men lite plats i den andra änden. Om varje enskilt hushåll börjar producera sin egen elektricitet, så måste ledningarna kanske vara lika stora överallt. Många energiföretag arbetar nu på att räkna ut hur vi ska få vår elektricitet i framtiden, men man har inte fattat några beslut ännu.


Kraftverk


Ett kraftverk är en produktionsenhet som producerar elektricitet, och det finns flera typer av kraftverk.


Med olja, kol, gas, avfall eller annat brännbart material produceras strömmen vanligtvis genom att förbränningen av material värmer upp vatten till ånga, som kan driva runt ett hjul – kallat en turbin. Rörelsen utnyttjas av en dynamo och så produceras ström till elnätet. På en del ställen används den varma vattenångan också till att värma upp bostäder – kraftverket kallas då för ett kraftvärmeverk.


En dynamo utnyttjar energiutväxlingen mellan en magnet och ett ledande material genom en så kallad induktion. När dynamon vrids runt rör sig ankaret, som är en stång med kablar virade kring den, runt och runt inne i en kammare, där en mängd magneter sitter monterade. Det utrymmet kallas för ett statorhus. I var och en av ankarets lindningar skapas elektrisk ström vid rotationen. I kraftverken används många lindningar och enorma magneter, så att man kan producera stora mängder elektricitet.


Utöver bränslekraftverk finns också atom- eller kärnkraftverk. Metoden är i stort sett densamma som för bränslekraftverket – men i stället för att förbränna olja, gas eller kol, så värms vattnet upp av värmen från spjälkning av t.ex. kärnor av grundämnet uran.


I ett vindkraftverk är det vindens krafter som får dynamon att vrida sig runt och producera ström, och i ett vattenkraftverk utnyttjar man att vattnet kan driva turbiner eller vattenhjul så att de vrids runt när vattnet leds nedåt från en högre belägen plats till en lägre. Därför är vattenkraftverk byggda som dammar över t.ex. en flod. På så sätt kan vattnet nämligen dämmas och användas när det behövs.


Skillnader och likheter


Även om elektriciteten infördes i de olika nordiska länderna vid ungefär samma tidpunkt, så är det mycket stor skillnad på hur elektricitet produceras i länderna. Det hänger naturligtvis samman med vilka naturtillgångar som var tillgängliga när kraftverken byggdes.

 

 

Energiförbrukning i de nordiska länderna 2019. — = data saknas. 0% = <0,4%. Källa: International Energy Agency (2020). Ikoner skapade av Vectors Market från flaticon.com.

Logga in för att se mer

Uppgifter

 • Flervalsfrågor

 • Temauppgift

  • 1Temauppgift

    

   Gör en plansch i PowerPoint eller ett liknande program, som visar var elektriciteten produceras och hur den når ut till den enskilda konsumenten. Förklara begreppen: transformatorstation, transmissionsnät, distributionsnät och servisledning.

  • 2Temauppgift

    

   Förklara hur elektriciteten produceras i ett av följande typer av verk: kärnkraftverk, vattenkraftverk, termiskt elverk.

  • 3Temauppgift

    

   Undersök varifrån elektriciteten till er skola kommer. Rita och berätta om elektricitetens väg till er skola. Visa på teckningen var elektriciteten kommer in i skolan och hur den mäts. Hur mycket elektricitet använder skolan under en vecka? Gör ett diagram som visar förbrukningen varje dag i en vecka, förklara likheter och skillnader i förbrukningen mellan veckodagarna – om det finns någon?

 • Vänklass

  • 1Vänklass

    

   Ta ett foto av varifrån elektriciteten kommer på er skola och ladda upp bilden till er vänklass. Kommentera varför ni valde just den bilden och hur den visar var elektriciteten kommer ifrån?

  • 2Vänklass

    

   Hitta bilder på internet som illustrerar den största energikällan för produktion av elektricitet hos er vänklass. Ladda upp bilden och beskriv varifrån elektriciteten kommer.

  • 3Vänklass

    

   Ladda upp en veckas avläsningar till er vänklass och jämför era resultat. Vilka skillnader och likheter finns? Vem använder mest i förhållande till antalet elever? Varför?