Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Gå till uppgifter
print

Framtidens energikällor

Fremtidensenergi.jpg

 

I både Norden och i Europa, ja i hela världen, har energiförbrukningen för allt från belysning, transport, matlagning och produktion av varor ökat explosivt snabbt under de senaste drygt hundra åren. Det är svårt att föreställa sig en värld utan tv och datorer – men det finns fortfarande människor som minns det. Om vi också försöker föreställa oss en värld utan bilar, telefoner och elektriskt ljus så har vi gått knappt 100 år tillbaka i tiden. Till detta kan vi lägga allt från varmt vatten i kranen, kylskåp och frys till musik som spelas på annat än akustiska instrument – live.  Alla dessa saker kräver en enda sak för att fungera – energi.


Världens energiförsörjning är i dag helt beroende av att förbränna olja, kol och gas. Allt det som vi kallar för fossila bränslen. Ordet kommer från att vi i själva verket eldar upp döda djur och växter som lagrats under tryck i många miljoner år. Ett fossil är nämligen det som finns kvar av döda djur och växter.


Energi för framtiden


De flesta människor vill inte vara utan moderna saker och bekvämligheter och därför är det viktigt att man arbetar på att hitta alternativ till de fossila bränslena. Det finns nämligen två problem med fossila bränslen. För det första släpper de ut stora mängder CO2 när man förbränner dem. CO2 är inte giftigt, men om det släpps ut mer CO2 i luften – eller atmosfären som det också heter – än det finns i dag så kommer jorden att bli varmare och varmare. För oss här i Norden betyder det kanske inte så mycket – det skulle kanske till och med vara trevligt om temperaturen steg med 3–4 grader – men för stora delar av jorden kommer det att få mycket stora konsekvenser med översvämning, torka och hungersnöd, och stora landområden kan försvinna eftersom mycket is på Nordpolen och Sydpolen kommer att smälta så att haven stiger och täcker fastlandet på platser där marken inte ligger så högt över havsytan.


Det andra problemet är enklare. Det blir allt svårare att hitta nya olje- och gasfyndigheter och det kommer en tid när det inte finns några kvar.


Forskarna beräknar att år 2030 kommer de 27 länderna i Europeiska unionen att behöva importera 93 % av oljan som de behöver.  Alternativ till och lösningar på den stora förbrukningen av fossila bränslen är t.ex.:


Vind- och solenergi


Produktion av elektricitet genom att utnyttja att vinden blåser och solen skiner. Dessa tekniker är redan väl spridda i dag. De kan inte ersätta vår energiförbrukning helt eftersom de bara producerar elektricitet vid särskilda tider på dygnet.


Biomassa


Utnyttjande av restprodukter från lantbruksproduktionen som kan förbrännas och utnyttjas för produktion av elektricitet, men också omvandlas till bioetanol, som kan ersätta bensin och diesel i framtidens bilar. Utmaningen med biomassa är att vår energiförbrukning fortsätter att öka, och då måste vi även använda en allt större del av vår jordbruksmark till att producera grödor som kommer att förbrännas i stället för att ätas.


Kärnkraft


I samtliga nordiska länder pågår en stor diskussion om huruvida kärnkraft kan lösa våra energiproblem i framtiden. Kärnkraft släpper ut mindre CO2 än fossila bränslen, men producerar också radioaktiva ämnen som är mycket farliga. I Finland och Sverige sker en stor del av elproduktionen i dag med kärnkraft medan Danmark, Norge, Island, Färöarna och Grönland inte använder kärnkraft.


Fusionsenergi


Man forskar i dag för högtryck på om man kan framställa energi med samma process som pågår i solen. Det kräver mycket speciella anläggningar och mycket höga temperaturer, men det finns saker som tyder på att man i framtiden kanske kan hitta en lösning här.


Väteenergi


Väte är en explosiv gas som kan användas för att lagra energi från exempelvis vindkraftverk och solceller, så att man kan få tillgång till energin när man behöver den. Tekniken finns i dag och är mycket ren. Problemen är i dag att bränslecellerna som behövs för att få ut energin från vätet är för dåliga och att energimängden är liten för varje enskild bränslecell.


Dessutom finns en mängd mindre kända möjligheter, som t.ex. att utnyttja vågornas kraft. Läs mer om olika möjliga energikällor under rubriken "Energikällor".

Logga in för att se mer

Uppgifter

 • Flervalsfrågor

 • Temauppgift

  • 1Temauppgift

    

   Gör ett schema där du kan beskriva hur mycket energi från elektricitet och värme som du använder. Dela in det i morgon, middag och kväll. Börja till exempel med att tänka på när du steg upp. Tände du ljuset och kanske tv:n? Var det varmt inomhus, fast det var kallt ute? Hur tog du dig till skolan? Har du laddat mobilen? Diskutera avslutningsvis hur livet skulle se ut utan dessa energikällor.

  • 2Temauppgift

    

   Välj en av framtidens energikällor och beskriv var energin kommer ifrån och varför du tror att det skulle vara en bra energikälla i framtiden. Gör en redovisning för klassen.

  • 3Temauppgift

    

   Undersök hur skolan värms upp i dag och beskriv vilka åtgärder man har vidtagit för att se till att så lite energi som möjligt går till spillo. Titta till exempel på isolering, fönster och ventilationssystem. Diskutera och beskriv om det går att göra andra saker i framtiden för att säkerställa att energin inte går till spillo.

 • Vänklass

  • 1Vänklass

    

   Dela erfarenheterna om skolans uppvärmning (temauppgift 3) med er vänskapsklass. Vilka skillnader och likheter finns? Varför finns det skillnader?

  • 2Vänklass

    

   Gör en kort sketch som visar hur det skulle vara att komma till skolan om det plötsligt inte fanns någon elektricitet och värme. Filma den med mobilkameran eller liknande och ladda upp den till er vänklass. Kommentera varandras videor.

  • 3Vänklass

    

   Lista alla framtidens energikällor som ni kan komma på och välj de tre som ni tycker bäst om. Argumentera för varför och skicka det till er vänskapsklass. Är ni överens?