Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Gå till uppgifter
print

Islands primära energikälla

Årskurs 7.-10. klass Skolämne Naturkunskap Lärandefokus Teknologi och produktion Tema Energikällor Ämnesområde Jorden Förnybar energi Typ Text
Geotermi_is1.jpg

 

På Island får nio av tio hushåll värme från jorden. Det kan islänningarna tacka sina vulkaner för. Den vulkaniska aktiviteten innebär nämligen att jordens glödande inre ligger närmare jordytan än normalt. Det kan man utnyttja i geotermiska anläggningar.


På Island använder man både geotermisk energi för uppvärmning av hus och för produktion av elektricitet. Och då har man långt ifrån utnyttjat all den värme som finns i landets underjord. Man räknar med att det i jordens inre finns tillräckligt med energi för att täcka världens årliga energiförbrukning 35 miljarder gånger, om man kunde få tag i den. Men det kan man inte. Men det finns ändå massor av energi som kan utnyttjas.


Energin från geotermisk energi kan inte flyttas, men den enkla åtkomsten till energi har betytt att Island i dag ligger mycket nära att få all sin energi från befintliga energikällor. I alla fall när man bortser från de energikällor som används för transport.


Även på andra ställen än på Island


Djupt nere i Danmarks underjord finns fickor med 70 grader varmt vatten. I vissa städer pumpar man upp det och använder det i värmeväxlare, så att man kan värma upp hus. För närvarande använder man bara geotermisk energi i större skala i Thisted, Sønderborg och Köpenhamn. Men det finns goda möjligheter i många andra större städer – där vet man att det finns varmt vatten i fickor under jorden. Och lagren är så stora att de kan leverera värme i mer än 100 år. Det varma vattnet i Danmark hänger ihop med Danmarks geologi. Medan Norden till största delen består av sten och berggrund, så består Danmark till större delen av sand och lera, som fungerar som ett isolerande lager, mycket närmare jordens yta än i övriga Norden, där de varma lagren finns mellan tre och fyra kilometer ner.


I Danmark hämtas varmt vatten upp från djup på mellan en och två och en halv kilometer. Vattnet pumpas upp och skickas in i något som kallas värmepumpanläggning. Här dras värmen ut med hjälp av värmeväxlare, där det varma vattnet överför sin värme till kallt vatten som rinner i rör precis intill. På så sätt kyls vattnet ner från 73°C till 17°C. När det varma vattnet från jorden har kylts ner skickas det tillbaka till underjorden för att värmas upp igen.


I Sverige och Finland har det inte gjorts några försök med geotermi, medan man i Norge har gjort några enstaka försök på senare år. År 2011 gjorde man en provborrning vid Fyllingsdalen vid Bergen, men man kom inte längre än 500 meter ner innan man avbröt borrningen.

Logga in för att se mer

Uppgifter

 • Flervalsfrågor

 • Temauppgift

  • 1Temauppgift

    

   Gör en plansch med ett tvärsnitt av jorden, som motsvarar jorden där din skola ligger. Hur långt nere finns geotermisk aktivitet?

  • 2Temauppgift

    

   Gör en modell av en vulkan i PowerPoint och förklara hur ett vulkanutbrott kan uppstå.

  • 3Temauppgift

    

   Gör en karta över Island och välj tre vulkaner. Förklara vad de heter och var de ligger. När hade de senast utbrott? Var i Island bor det flest människor?

 • Vänklass

  • 1Vänklass

    

   Gör en plansch med ett tvärsnitt av jorden, som motsvarar jorden där din skola ligger. Dela den med din vänklass och jämför era bilder. Finns det stora eller små skillnader?

  • 2Vänklass

    

   De nordiska länderna ligger ojämnt fördelade i förhållande till de plattor som utgör jordskorpan och som kallas tektoniska plattor. Gör en teckning av Norden som visar hur de nordiska länderna är fördelade i förhållande till de plattorna. Förklara varför den vulkaniska aktiviteten är olika i de nordiska länderna. Placera ut både er egen skola och er vänklass på teckningen.