Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Gå till uppgifter
print

Olja i Norden

Årskurs 7.-10. klass Skolämne Naturkunskap Lärandefokus Ämnen och energi Tema Energikällor Ämnesområde Förnybar energi Elektricitet Havet Typ Text
OlieiNorden.jpg

 

1971 lyckades Norge pumpa upp olja från Nordsjöns botten. Det var något av en sensation, för man var annars van vid att olja var något som kom från fjärran länder, nämligen från Mellanösterns oljestater. Året därefter följde Danmark efter och båda länderna har fått ut mycket av investeringarna, det har betalat sig mer än väl under de drygt 40 åren.


Norge har de absolut största olje- och gasreserverna i Norden. Olja och naturgas finns vanligtvis i samma fickor i marken. Men i början var man bara intresserad av oljan. Så naturgasen förbrände man som en spillprodukt. Först långt senare insåg man att det var som att låta pengarna gå upp i rök. 2013 producerade Norge två procent av världens olja, men tillsammans med gasproduktionen utgör det ändå mer än tio procent av den norska statsbudgeten.


Norge och Danmark har båda upplevt en minskning av oljeproduktion på 40 procent eller mer sedan 2003, då Norge var en av de tio största oljeproducenterna i världen. För Danmarks vidkommande betyder det att man inte längre producerar mer olja än man använder, och man är därför beroende av leveranser från andra länder. De preliminära siffrorna för 2014 skulle dock kunna tyda på att kurvan har vänt för Norges vidkommande. Man har hittat nya oljereserver långt norrut – i Barents hav – och man tror att det finns olja där som räcker ända till 2050.


OPEC


Inget av de nordiska länderna är eller har varit medlem av organisationen OPEC, som är organisationen för oljeproducerande länder. OPEC är en mycket mäktig organisation, för de tolv medlemsländerna förfogar enligt officiella uppgifter över 75 procent av världens oljereserver. 1973 var det till exempel OPEC-länderna som beslutade att stoppa exporten av olja till många länder. Det inledde oljekrisen, då man exempelvis inte fick köra bil på söndagar.


Oljans historia


I slutet av 1950-talet var det inte många som trodde på att det skulle betala sig att hämta upp olja från Nordsjön. Man kunde inte föreställa sig att det skulle finnas så stora mängder som det har visat sig göra. När Holland hittade olja i slutet av 1950-talet så inspirerade det dock även andra länder till att leta.


Flera andra länder försökte genom bra erbjudanden skaffa sig rätten till både den norska och den svenska marken. Einar Gerhardsen, som var statsminister i Norge 1963, förklarade att staten ägde en stor del av marken i Nordsjön. Rättigheterna var dock inte klargjorda – både Danmark och Storbritannien gjorde också anspråk på områdena och frågan avgjordes inte slutgiltigt förrän 1965. Den första borrningen skedde redan året därpå, men det var ett misslyckande. Först 1969 gjorde man de första fynden och många stora fynd gjordes åren därpå. Både den norska och den danska staten startade stora företag med det primära syftet att leta efter och utvinna olja. I Danmark DONG (Dansk Olie og Naturgas) och i Norge Statoil.


Särskilt Statoil har skapat mycket stora värden för det norska samhället. Man beräknar att företaget under de 40 år som företaget har funnits, har skapat värden för mer än 12 000 miljarder norska kronor – mätt i dagens penningvärde.


I Norge menar man att man har producerat cirka hälften av den tillgängliga oljan och i Danmark kanske redan två tredjedelar. Det råder inget tvivel om att oljeäventyren inte varar för evigt. Särskilt i Norge har man fört stora diskussioner om hur alla pengarna ska investeras och hur alla miljoner kan användas för att trygga framtida generationer. Verkligheten och vardagen har också gjort att dessa frågor ännu inte har besvarats. Årsredovisningen från den norska oljefonden 2013 avslöjade att man nu har sparat ihop mer än 5 000 miljarder norska kronor.

Logga in för att se mer

Uppgifter

 • Flervalsfrågor

 • Temauppgift

  • 1Temauppgift

    

   Beskriv historien från 1960 och fram till i dag i korta drag när det gäller produktionen av olja från Nordsjön.

  • 2Temauppgift

    

   Var kommer oljan ifrån? Gör en lista över de tio länder i världen som producerar mest olja. Hur mycket producerar de var för sig? Vilket nummer är Norge? Och Danmark? Hur stor del av Nordens oljeförbrukning täcks av produktionen i Norge och Danmark?

  • 3Temauppgift

    

   Diskutera oljeutvinning i Barents hav och kring polerna. Vilka är fördelarna och nackdelarna?

 • Vänklass

  • 1Vänklass

    

   Skriv en novell som heter ”Dagen då oljan tog slut” och skicka den till din vänklass. Läs och kommentera deras novell(er).