Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Gå till uppgifter
print

Om olja

Årskurs 7.-10. klass Skolämne Naturkunskap Lärandefokus Ämnen och energi Tema Resurser Ämnesområde Kemi Fossila bränslen Typ Text
omolie.jpg

 

Det första oljefyndet gjordes för 150 år sedan i Ryssland och i USA. Man säger att oljeindustrin föddes den 27 augusti 1859, när amerikanen Edwin Drake hittade olja bara 20 meter ner i marken när han borrade efter vatten. Drakes borrning levererade cirka 5 000 liter om dagen och med honom inleddes en helt ny era i världshistorien. Överallt byggde man borrtorn för oljeutvinning och produktionen steg bara i USA från ca 2 000 tunnor 1859 till ca 3,6 miljoner tunnor 1866.


I början användes oljan i lampor, så att man kunde få ljus. I och med uppfinningen av det elektriska ljuset 1879 var det behovet dock inte längre så stort, och i och med uppfinningen av bensin och dieselmotorer i slutet av 1800-talet började en ny utveckling och en ny efterfrågan att ta form, som pekar fram emot vår användning av olja i bilar, flygplan, tåg och fartyg i dag.


Olja är växtrester


Olja är liksom naturgas rester av mikroskopiska djur och växter som levde för flera miljoner år sedan och som sjönk ner till havsbotten. Vanligtvis avger växter och djur den energi som de har bundit i sig från solen eller intaget av föda när de ruttnar, men när det gäller olja och gas så har lagren av växter och djur täckts över så att de istället har pressats samman och omvandlats till kolväte, som är den kemiska beteckningen på fossila bränslen. Därför finns olja och gas i lager med tjocka avlagringar ovanpå, och det gör det svårt att ta reda på var de finns.


I Norden finns den största mängden olja i Nordsjön och där finns oljan i lager som bildades för mer än 60 miljoner år sedan. Då levde det fortfarande dinosaurier på jorden.


Hur hittar man oljan?


Man kan leta efter olja bland annat genom att skicka ut ljudvågor ner genom marken och vattnet. Hastigheten som ljudvågorna kommer tillbaka med när de har träffat något hårt kan säga något om hur jordlagren ser ut. Men det är ingen säker metod. I Nordsjön letar man efter olja från stora borriggar, som kan borra flera kilometer ner i jorden. Det är mycket dyrt och svårt, och bara en enda sökning efter olja kan utan vidare kosta mer än 100 miljoner kronor. Men oljan är också värd mycket pengar – och efter hand som fler och fler länder efterfrågar bensin och diesel, så stiger priset. Därmed blir det också möjligt att utvinna olja till och med mitt ute i havet – som både Danmark och Norge gör i dag.


Borrning och utvinning


När man har konstaterat att det finns en tillräckligt stor mängd olja under havet inleds en komplicerad process. Man ska bygga stora stålkonstruktioner som kan fraktas ut på havet och fungera som vistelseplats för alla de människor som arbetar med att få upp oljan. Sådana konstruktioner kallas för borrplattformar. På en del ställen i Nordsjön är vattnet inte så djupt, så där kan man ge plattformarna ben som monteras på havsbotten. Men på andra ställen är det för djupt, och då måste plattformarna i stället kunna flyta, precis som fartyg.


Därefter borrar man hål långt ner i jorden, ner till lagren där oljan finns, och hålen förses med borrör med en massa små hål i som oljan kan sippra in genom. På grund av trycket kommer oljan att stiga upp genom börrören automatiskt, men precis som när man utvinner gas ser man också hela tiden till att fylla hålrummen så att trycket bibehålls. Men ändå kan inte all olja hämtas upp. I dag kan man få upp mellan 20 och 25 procent av oljan – men tekniken förbättras hela tiden. I början hämtade man till exempel upp mindre än tio procent av oljan – och i framtiden räknar man med att kunna få upp i alla fall hälften.

Logga in för att se mer

Uppgifter

 • Flervalsfrågor

 • Temauppgift

  • 1Temauppgift

    

   Beskriv processen för framställning av gas och för produktion av skiffergas. Vilka skillnader och likheter, fördelar och nackdelar finns?

  • 2Temauppgift

    

   Hitta på en berättelse som beskriver vardagen för en person på en oljeborrplattform. Var arbetar man? Vad gör man? Hur tar man sig dit och hem?  Vad gör familjen medan man själv jobbar – kanske i flera veckor åt gången?

  • 3Temauppgift

    

   Berätta oljans historia. När började man använda olja, och vad använde man den till? Vad gjorde man innan man fick olja? Vad använder man olja till i dag?

 • Vänklass

  • 1Vänklass

    

   Leta upp bilder på internet av oljeborrplattformar och havsvindparker och gör ett bildkollage. Kom överens med er vänklass om vem som gör vad. Dela resultatet med varandra. Fundera över skillnader och likheter mellan konstruktionerna ute till havs.