Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Gå till uppgifter
print

Om solenergi

Årskurs 7.-10. klass Skolämne Naturkunskap Lärandefokus Ämnen och energi Tema Energikällor Ämnesområde Förnybar energi Elektricitet Typ Text
Omsolenergi.jpg

 

Solenergi är ren energi, men precis lika instabilt som vädret i Norden. På vintern ser man inte mycket av solen – uppe i norr ser man den inte alls. Och även när solen skiner är problemet att man ännu inte har hittat ett effektivt sätt att spara solenergin. Det är kanske värt att forska om det?


Solens strålar innehåller mycket energi och växterna har i miljontals år lärt sig att utnyttja energin för att växa. Det är solen som får tomater, tulpaner och träd att spira och gro. Den får vinden att blåsa. Den får sjöarnas och havens vatten att förångas så att vi får regn och snö, och den torkar kläderna på tvättlinan. Solen fanns flera miljarder år före människan. Men ändå är det först under de senaste åren som vi har börjat kunna utnyttja dess energi för att exempelvis producera elektricitet eller varma bad.


Solfångare och solceller


Vi kan få energi från solen utan att röra ett finger. Solen bidrar till exempel till att värma upp husen där vi bor, bara den skiner in genom fönsterna. Det kallas för passiv solvärme. Solenergi är ren energi, men den är också instabil. Det kommer ofta moln som skymmer solen och på natten skiner den inte heller. Här är problemet att man ännu inte har hittat ett effektivt sätt att spara solenergin.


Det finns i princip två sätt att utnyttja solenergi i dag. Det kallas för solvärme när solfångare använder solens värme till att värma upp vatten, som kan sparas i isolerade tankar tills det ska användas. Solvärme från solfångare kan kombineras med alla andra värmekällor och är ett miljövänligt och ekonomiskt sätt att producera varmt vatten. Genom att installera solvärme kan man vanligtvis spara 60–70 procent på utgifterna för produktion av varmt bruksvatten.


Med solceller, som är ett annat sätt att utnyttja solenergin, kan solens strålar omvandlas till elektricitet. Man kan spara solenergi i ett batteri. Men det är fortfarande ganska dyrt. Så tills vidare kan solenergin inte klara sig på egen hand. Den är beroende av att andra energiformer tar över när solen försvinner. I framtiden kan solcellerna sannolikt användas till att spjälka vatten till väte och syre. Vätet kan sparas och senare användas till att producera energi igen, så på så sätt kan solens energi omsättas till något vi kan spara.


Både solfångare och solceller är ganska enkla konstruktioner. Därför är de även hållbara och lätta att underhålla.


Framtidens solenergi


Inom en överskådlig framtid kommer forskarna sannolikt att lyckas utveckla en mycket effektivare solcell än dem som finns i dag. Det gör att solenergin blir billigare. Det är för övrigt mycket sannolikt att framtidens solceller kan placeras i fönsterglas, så att man utnyttjar solens energi samtidigt som man kan titta ut genom glaset.


Framtidens solceller kan också användas till att framställa väte, som är bränslet i bränsleceller. På så sätt kan man utnyttja solcellerna vid tidpunkter så de annars skulle producera ett överskott av elektricitet, som inte kan sparas. Många solcellsanläggningar är inrättade på så sätt att man kan både köpa och sälja el om solcellsanläggningen är ansluten till det offentliga nätet. När man producerar mer elektricitet än man använder kan man därför sälja överskottselektriciteten till samma pris som man själv betalar för den.


På senare år har det också kommit stora solcellsanläggningar som kan förse hela städer med varmt vatten. Vanligtvis utnyttjas ett stort område strax utanför staden till att montera solfångare och vattnet förvaras i ett gigantiskt vattentorn och kan sedan fördelas runt till stadens invånare när de ska ta ett bad eller diska.

Logga in för att se mer

Uppgifter

 • Flervalsfrågor

 • Temauppgift

  • 1Temauppgift

    

   Vilka tre former av energi får vi från solen i dag? Beskriv de tre olika formerna och vad de kan användas till i ett vanligt hus.

  • 2Temauppgift

    

   Vad är solljus? Rita och beskriv solen och hur energin från den kommer ner till jorden. Hur lång tid tar det för solljuset att komma från solen till jorden?

  • 3Temauppgift

    

   Beräkna hur många solpaneler som behövs för att täcka skolans energiförbrukning, om vi antar att:


       1 panel levererar 300 W
       1 panel är 150 x 80 cm stor.
       Panelen levererar i genomsnitt ström (300 W) i sex timmar om dagen


   Hur mycket plats skulle de kräva? Skulle de få plats på skolans tak?

 • Vänklass

  • 1Vänklass

    

   Sol betyder liv och värme. Ta foton som illustrerar solens energi och skicka dem tillsammans med en kort berättelse till er vänklass.

  • 2Vänklass

    

   Gör en video där ni berättar om solsystemet. Vad heter planeterna och vad gör jorden speciell i förhållande till de andra planeterna? Ladda upp den till er vänklass och titta på deras video.