Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Gå till uppgifter
print

Om vattenkraft

Årskurs 7.-10. klass Skolämne Naturkunskap Lärandefokus Ämnen och energi Tema Energikällor Ämnesområde Förnybar energi Elektricitet Typ Text
Omvandkraft.jpg

 

I Norge, Sverige, Finland och Island är vattenkraft avgörande för produktionen av elektricitet. I Norge täcker vattenkraften nästan hela elproduktionen, medan cirka 20 procent täcks i Finland, ungefär hälften i Sverige och runt 80 procent på Island. Vattenkraft är både billigt och enkelt och har därför haft en avgörande betydelse för ländernas historia. Tillgången till billig elektricitet har bland annat inneburit att det har varit attraktivt att producera råvaror som det krävs mycket energi för att tillverka, till exempel aluminium. 


Vattenkraft släpper inte ut någon CO2 i samband med produktionen, men kräver i gengäld speciella naturförhållanden för att fungera. Det kan vara vattenfall och starkt strömmande floder. När man bygger en vattenkraftanläggning utnyttjar man den kraft som finns i vattnets rörelse. Ett vanligt vattenkraftverk i Norden består av en damm, där det strömmande vattnet kan dämmas. På så sätt skapas en konstgjord damm. Vattnet leds sedan ut från dammen genom turbiner som producerar elektricitet.  Det finns också andra typer av anläggningar som inte kräver några dammar, utan som utnyttjar vattnets hastighet till att driva turbinerna.


Ett vattenkraftverk hämtar energin från vatten som har förångats från havet och sedan fallit ner som nederbörd i bergen. Bergen ligger högt och höjdskillnaden driver vattnet nedåt. På så sätt är vattenenergi också solenergi, för det är solen som får vattnet att förångas.


Fördämningar


Även om vattenkraft inte släpper ut växthusgaser, så kan uppförandet av stora vattenkraftanläggningar ändå få stora konsekvenser för naturen. För det första bromsas vattnets framfart och fiskarna kan ha svårt att simma upp genom vattnet och hitta lekplatser och föröka sig. Man försöker att kompensera för det genom att bygga så kallade fisktrappor, som ger fiskarna tillgång till högre liggande områden antingen genom tunnlar eller genom bassänger, som ligger som trappsteg efter varandra. I Norge fanns cirka 500 fisktrappor registrerade under 2002.


Fördämningar kan också översvämma stora områden där det finns städer och där det bor djur. Därför måste man alltid överväga och planera noga när man bygger vattenkraftverk. I Norden anses utbyggnaden av vattenkraft vara så gott som färdig – man ska alltså inte bygga mer.


Världens största vattenkraftverk


Världens största vattenkraftverk ligger i Kina och heter De tre ravinernas damm. Det kan producera 18 460 MW om året – vilket faktiskt inte bara gör det till världens största vattenkraftverk, utan världens största kraftverk av alla typer. När verket är fullt utbyggt är den förväntade kapaciteten 22 500 MW. Den uppdämda dammen eller vattenreservoaren är mer än 200 km lång och kan rymma 39,3 km³ vatten.


Verket har fått allvarlig kritik för att man i samband med att det byggdes har översvämmat ett enormt område. Det har inneburit att mer än en miljon människor tvingats flytta. Det har också kritiserats för att byggnaden av verket har förstört arkeologiska områden och man fruktar de miljömässiga konsekvenserna av det stora ingreppet i naturen.

 

Samspel med vindenergi


Ett sätt att utnyttja de befintliga vattenkraftanläggningarna bättre är att använda de stora uppdämda vattenreserverna som ett sorts energilager. När det finns ett överskott av vindenergi kan vindenergin användas till att pumpa upp vatten i bassängerna, där den kan ligga och vänta på att användas. Den typen av vattenkraftanläggning kallas för pumpkraftverk. På så sätt säkerställer man att det finns ett tillräckligt högt vattenstånd i vattenbassängerna när elförbrukningen är hög och nederbörden liten.


Logga in för att se mer

Uppgifter

 • Flervalsfrågor

 • Temauppgift

  • 1Temauppgift

    

   Leta upp en karta över Norden. Var ligger de stora vattenkraftverken? Berätta varför kraftverken är placerade på just de platserna?

  • 2Temauppgift

    

   Hur fungerar ett vattenkraftverk? Rita och beskriv.

  • 3Temauppgift

    

   Vilka är de renaste energiformerna? Rangordna dem och förklara varför ni har valt som ni har.

 • Vänklass

  • 1Vänklass

    

   Vattenkraften är en av de viktigaste energikällorna i Norden. Det fungerar genom att vattnet däms och därefter leds genom en turbin. Leta upp ett riktigt vattendrag och bygg en damm eller gör en modell. Filma resultatet och skicka det till er vänklass. Vad är svårast när det gäller att hålla kvar vattnet?

  • 2Vänklass

    

   Diskutera konsekvenserna av utbyggnaden av vattenkraft och skriv ner argument för och emot. Ska vattenkraften byggas ut mer i Norden? Skicka era argument till vänklassen. Är ni överens?