Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Gå till uppgifter
print

Om vindenergi

Årskurs 7.-10. klass Skolämne Naturkunskap Lärandefokus Ämnen och energi Tema Energikällor Ämnesområde Förnybar energi Elektricitet Luft Typ Text
Omvindenergi.jpg

Photo: Andreas Klinke Johannsen

 

Vindens krafter har utnyttjats i alla fall lika länge som vi har använt segel på båtar. Det är en historia som tar sin början vid Nilen i nuvarande Egypten för mer än 5 000 år sedan. Man anser också att man har hittat rester av vindkraftverk i Kina och Mellanöstern från omkring år 0. Vindkraftverken användes till vattenpumpar och bevattningsanläggningar.


De första vindkraftverken i Europa byggdes på 1100-talet och tekniken togs blixtsnabbt i bruk på många platser. Medeltidens vindkraftverk användes till att både mala säd och pumpa vatten, och redan kring år 1300 fanns det tusentals vindkraftverk runt om i Europa.


När vi talar om vindkraftverk i dag så tänker nog de flesta på vindkraftverk som producerar elektricitet. Här i Norden började Danmark fokusera på utvecklingen av vindkraftverk redan i mitten av 1970-talet, då bristen på olja i samband med oljekrisen 1973 satte fokus på behovet av att vara självförsörjande med energi.


Det finns en mängd olika vindkraftverk, och särskilt i början av 1980-talet testades många olika typer. I dag är de flesta vindkraftverk påfallande lika. Tre vida, långa och smala vingar monterade på en turbin överst på vindkraftverket är det karaktäristiska utseendet på vindkraftverk nästan oavsett var i Norden eller världen man befinner sig.


En bra plats för vindenergi


Norden är som gjort för vindenergi. Här finns långa kuster, och det blåser mycket – men sällan så mycket att det blir orkaner. Danmark blev som vi redan nämnt tidigt pionjärer inom utvecklingen av vindkraftverk, och det danska företaget Vestas är i dag en av världens största vindkraftverksproducenter. I Danmark har man installerat mer än 5 000 vindkraftverk och upp till en tredjedel av elförbrukningen kommer därifrån. Det är ungefär dubbelt så många som i övriga Norden tillsammans. Antalet vindkraftverk säger dock inte nödvändigtvis något om hur mycket energi som produceras med hjälp av vinden. Nyare vindkraftverk producerar nämligen mer elektricitet per vindkraftverk än äldre vindkraftverk. Det betyder faktiskt att Sverige – som ligger på andra plats i Norden när det gäller vindkraftverk – år 2014 går om Danmark som det land i Norden som producerar mest elektricitet med vindkraftverk.


Vad är vindkraft?


Vindenergi är ett uttryck för den kinetiska energi som vinden innehåller. Kinetisk energi kallas också för rörelseenergi. När det blåser rör sig luften och trycker på vindkraftverkets vingar. Vingarna är utformade så att vinden leds i en bestämd riktning kring vingen, så att vindraftverkets vinge pressas i en bestämd riktning. Vinden bromsas alltså lite av vingen, och den bromsenergin överförs till rörelse – precis som när du blåser på ett blad. Vindkraftverkets vingar sitter fast i det som kallas för nav. Vingarna och navet bildar en rotor. När det blåser vrids rotorn runt och vinden görs om till mekanisk energi. Inne i vindkraftverkets hus görs den mekaniska energin om till elektrisk energi, som kan skickas ut på elnätet.


Var kommer vinden ifrån?


Det blåser för att luften har olika temperaturer runt omkring på jorden. Det är solen som ser till att det finns olika temperaturer. Sol ger alltså vind. Varm luft är lättare än kall luft. Därför stiger den varma luften uppåt. Det ger ett undertryck nere vid jordens yta. Det kallas även för ett lågtryck.


I gengäld uppstår ett övertryck där luften faller ner till jorden igen. Det kallas även för ett högtryck. Lågtrycket suger i sig luft från de områden där högtrycket är högre. På så sätt uppstår vind. Vindstyrkan beror på:


•    Hur stor skillnaden är mellan lågtryck och högtryck.
•    Hur stort avståndet är mellan lågtryck och högtryck.


Jordens rotation får för övrigt vindarna att vända – till höger på det norra halvklotet och till vänster på det södra halvklotet. Därför snurrar vinden runt omkring ett lågtryck – moturs på vårt halvklot.

Logga in för att se mer

Illustratör/Foto: Andreas Klinke Johannsen

Uppgifter

 • Flervalsfrågor

 • Temauppgift

  • 1Temauppgift

    

   Hur fungerar ett vindkraftverk? Rita ett vindkraftverk och beskriv hur det fungerar.

  • 2Temauppgift

    

   Vilka är fördelarna och nackdelarna med vindkraftverk? Dela upp er i två grupper och diskutera i klassen.

  • 3Temauppgift

    

   Hur bildas vind? Beskriv och rita hur vind bildas med hjälp av värme och kyla medan jorden roterar. Förändras vädret beroende på varifrån vinden kommer? Hur kan det komma sig?

 • Vänklass

  • 1Vänklass

    

   Blåser det mycket där er skola ligger? Ta ett foto av vinden. Kan man det? Skicka den till er vänklass och skriv en text där ni berättar om det.

  • 2Vänklass

    

   Skriv en berättelse som heter ”Den dag då jag blåste bort”. Vart blåste du? Vad hände? Skicka berättelsen till vänklassen. Om ni vill kan det vara roligt att läsa de högt och skicka ljudfilerna till er vänklass. Då kan ni höra hur man talar i vänklassen.

  • 3Vänklass

    

   Finns det några ordspråk och talesätt om väder och vind där du bor? Det finns t.ex. ett ordspråk som lyder: ”Sjömannen ber inte om medvind, han lär sig segla”. Vad betyder det? Hitta ett ordspråk om väder och vind och skicka det till er vänklass. Finns det några som ni inte redan kände till?