Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Gå till uppgifter
print

Är bioenergi grön energi?

Årskurs 7.-10. klass Skolämne Naturkunskap Lärandefokus Natur och miljö Tema Energiförbruk Ämnesområde Jorden Kemi Luft Ekosystem Typ Text
Er bioenergi groen energi

 

Bioenergi släpper ut CO2 när det förbränns, liksom olja och naturgas. Att det ändå är bättre för miljön än fossila bränslen hänger ihop med att den CO2 som släpps ut ingår i ett naturligt kretslopp på jorden. Olja och gas har legat dolt i jorden under miljontals år. När vi förbränner det tillförs vår atmosfär, alltså luften omkring oss, CO2 som har legat gömt så länge att det inte längre ingår i naturens naturliga kretslopp.


Bioenergiproduktion kan också ha stora negativa miljömässiga och sociala konsekvenser om den inte produceras på rätt sätt. Beroende på vilken biomassa som används kan produktionen av bioenergi leda till att skogar fälls och att djur- och växtliv försvinner på stora landområden. Om lantbrukarna väljer att bruka jorden för grödor som ska brännas i stället för att ätas, så kan det leda till brist på livsmedel, högre livsmedelspriser och diskussioner om vem som äger marken och vad den ska användas till. Därför är det viktigt att överväga många olika faktorer när grödorna ska användas för att producera bioenergi.


Användning med omtanke


När bioenergi produceras på ett sätt där man tar hänsyn till dessa saker kan det vara en naturlig källa till energi, och vi kan undvika att tillföra ny CO2 till atmosfären. Bioenergi kan också hjälpa till att minska mängden av andra, luftförorenande ämnen, som svavel och kväveoxider som finns i olja och kol, men inte i biomassa.


Som tidigare har sagts är ett av de viktigaste argumenten för bioenergi att vi kan minska förbrukningen av olja och kol och att vi därmed blir mindre beroende av att importera energi från andra länder. Bland de nordiska länderna är det i dag bara Norge som producerar mer olja och gas än det själv förbrukar, medan Danmark har varit självförsörjande under en period mellan 1997 och 2013.


Ett annat bra argument för bioenergi är att det hjälper lantbruket med att lösa en rad föroreningsproblem. Gödsel kan nämligen också användas till att producera biogas och det bidrar till att minska lantbrukets miljöpåverkan.


I Norge och Sverige kan användningen av bioenergi ersätta en del av elproduktionen från vatten- och kärnkraftverk. Det betyder att kärnkraften kan fasas ut snabbare och att man inte behöver bygga så många dammar för att utnyttja vattenkraften.


Ekonomin


För många människor är det ekonomiskt lockande att använda bioenergi. Inte minst för jordens fattigaste är bioenergi den enda reella möjligheten för att få värme och kunna laga mat. I Sverige, Norge och Finland har många människor också direkt tillgång till att hugga träd i skogen och fylla kaminerna med.


Priset för att producera energi med biobränsle för större energiverksamheter svänger heller inte lika mycket som priset på olja och gas, och det är därför mer stabilt att investera i bioenergi. Därför ser vi också i dag ett ökande intresse för att utnyttja naturens grödor mer än vi gjort tidigare. Det är naturlig återvinning.

Logga in för att se mer

Uppgifter

 • Flervalsfrågor

 • Temauppgift

  • 1Temauppgift

    

   Beskriv skillnaderna mellan bioenergi och fossil energi. Vilka skillnader och likheter finns? Vilka är fördelarna och nackdelarna?

 • Vänklass

  • 1Vänklass

    

   Bioenergi är en naturlig energikälla när man till exempel gör en brasa. Skriv en lägereldssång och spela in den. Den får gärna handla om hur vi bäst sparar energi.  Skicka den till er vänklass.