Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Gå till uppgifter
print

Framtidens elsystem

Årskurs 7.-10. klass Skolämne Naturkunskap Lärandefokus Teknologi och produktion Tema Energiförbruk Ämnesområde Jorden Elektricitet Typ Text
Elmåler

 

CO2-utsläpp och CO2-föroreningar från världens ökande förbrukning av el och energi har fått många forskare att leta efter alternativ till olja, gas och kol som våra primära energikällor. Det finns dock även andra sätt att begränsa våra utsläpp vid energiproduktion. Ett av dem kallas ”Det intelligenta elsystemet”.


Det intelligenta elsystemet – Smart Grid


Man använder ofta det engelska namnet, Smart Grid, för Det intelligenta elsystemet. Begreppet används som en samlingsbeteckning av alla delar av elsystemet, dvs. både produktion i kraftverk, vindkraftverk och solceller samt transport genom kablar och styrning av förbrukningen.


När det blåser eller solen skiner produceras en allt större del av elektriciteten i Norden med hjälp av vindkraftverk och solceller. Denna elektricitet produceras utan att släppa ut någon CO2 och är därmed bättre för miljön än produktion från kol eller gaseldade kraftverk. Problemet är emellertid att vi ännu inte har hittat någon bra lösning för att lagra elektricitet, och när vi plötsligt är beroende av att använda energin när det antingen blåser eller är soligt, så ska vi inrätta vårt elsystem på ett nytt sätt, så att energin används när den finns där – och tvärtom, att vi använder mindre om det är mulet eller vindstilla. Med ett fint ord kallar man därför vind- eller solenergi för fluktuerande energi. Det betyder att mängden energi hela tiden växlar.


När vi gärna vill utnyttja sol och vind i vår energiproduktion ska det nordiska energisystemet göras mer flexibelt. Kraftverken är i dag beräknade till att producera stora mängder elektricitet i ett jämnt tempo, och det är svårt att öka eller minska produktionen, när man producerar för mycket i t.ex. ett kärnkraftverk – medan ett gas- eller vattenkraftverk tvärtom är mycket flexibelt. Om det fortfarande ska finnas elektricitet i stickkontakten när mer av energin kommer från vind och sol, blir det alltså viktigt att man snabbt kan starta och stänga av några av kraftverken. Man talar om att elnätet ska göras intelligent. Det betyder i detta sammanhang att datorer och mätare hela tiden håller ett öga på hur mycket energi som förbrukas och hur mycket som produceras samt hur snabbt man kan meddela de vanliga kraftverken om produktionen från vindkraftverk och solceller inte räcker.


För den enskilda konsumenten betyder Det intelligenta elsystemet något helt annat. För att kunna anpassa förbrukningen av elektricitet till den mängd som produceras måste man utveckla metoder för att få både företag och vanliga hushåll att använda energin vid bestämda tidpunkter. Det kan man göra på olika sätt. Det intelligenta elsystemet kan t.ex. hålla ett öga på om det finns mycket eller lite elektricitet till förfogande i ditt område. Om det finns mycket kan frysen eller kylskåpet bli extra kalla – för att sedan kunna stå en längre tid utan att använda någon energi när det plötsligt inte finns så mycket energi att tillgå. Det intelligenta elsystemet kan också utnyttja batteriet i elbilar, värmen i elektriska varmvattenberedare eller användas för att stoppa produktionen på företag i några timmar, när förbrukningen ökar på andra platser eller när det inte finns så mycket elektricitet att tillgå.


Fjärravlästa elmätare


En viktig förutsättning för att företag och konsumenter ska bli en del av Det intelligenta elsystemet är att man installerar automatiska elmätare, som hela tiden kan hålla ett öga på hur mycket elektricitet som används. Det arbetet pågår i hela Norden och kommer att fortsätta under kommande tio år. Det är svårt att genomföra förändringar av elsystemet och det är dyrt. Allt måste vara genomtänkt så att vi inte plötsligt står utan elektricitet. Därför tar det lång tid att införa nya saker.

Logga in för att se mer

Uppgifter

 • Flervalsfrågor

 • Temauppgift

  • 1Temauppgift

    

   Vad betyder ”det intelligenta elsystemet”? Rita en bild med fyra rutor. Den första rutan är kraftverken som elen kommer ifrån. Den andra rutan är ledningarna. Den tredje rutan är energibolagen och den sista rutan är du och jag i våra hem. Beskriv vilka roller de fyra delarna av elsystemet har i framtidens intelligenta elsystem.

  • 2Temauppgift

    

   Vad skulle du tycka om du inte själv kunde bestämma när du vill se på tv, utan var tvungen att vänta på att solen skulle skina så att det kom el från solcellerna på taket?


   Skriv en kort uppsats, där du beskriver vilka apparater du skulle tycka att det är okej att energibolaget bestämmer är påslagna eller avstängda. Om du fick pengar för att vänta i en timme med att spela datorspel, skulle det vara okej då?

 • Vänklass

  • 1Vänklass

    

   Ta foton på skolan av de saker som ni tror skulle kunna ingå i framtidens elsystem. Det är de saker som kan slås på och av i några timmar utan att det gör något. Frys och kylskåp är några exempel. Maten blir ju inte förstörd för att det är en eller två grader varmare under en kort tid. Hur många saker har ni på skolan som skulle kunna användas till det?


   Skicka bilder till er vänklass med en kort beskrivning av hur de sakerna skulle kunna användas till att utjämna energiförbrukningen över dygnet.