Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Gå till uppgifter
print

Fördelar och nackdelar med kärnkraft

Fordele og ulemper ved kernekraft

 

Numera fokuserar man mycket på kärnkraft. Det beror bland annat på att kärnkraft är en välkänd teknik, där man snabbt och effektivt kan producera stora mängder energi. Energi, som inte förorenar med CO2 i lika hög grad som de fossila bränslena. Men kärnkraft har också många motståndare – särskilt efter olyckan på kärnkraftverket Fukushima i Japan 2011 har flera länder valt att stänga kärnkraftverk, däribland Sverige och Tyskland.


Förespråkare


Förespråkarna menar att kärnkraft hör till de mest miljövänliga energiformerna eftersom kärnkraft inte belastar miljön med CO2.


Ett annat argument är försörjningssäkerhet, som är viktigt när man ska planera samhällets energiförsörjning. Om elförsörjningen sviktar slocknar hela samhället. På kärnkraftverk använder man uran som bränsle, och har fördelen att finnas på många platser i världen, medan världens samlade resurser av kol, olja och naturgas är begränsade till relativt få länder i världen. Dessutom finns det uranbränsle i världen för flera hundra års förbrukning eller ännu längre. I dag utnyttjas mindre än en procent av energin i uranbränslet, men med de nya reaktorerna kommer man att kunna utnyttja upp till 90 procent av energin. Det kräver i gengäld stora investeringar. Ett nytt, stort kärnkraftverk kostar cirka 15–25 miljarder kronor att bygga, och det tar upp emot 15 år.


Förespråkarnas tredje argument för kärnkraft är att det är förhållandevis billigt att producera elektricitet med kärnkraft, och den elektricitet som man producerar är heller inte så känslig för svängningar för uranpriserna. Det beror på att själva uranpriset bara utgör cirka fem procent av de totala utgifterna för att driva ett kärnkraftverk. När man använder olja, naturgas eller kol utgör deras pris 60–70 procent av driftkostnaderna. Därför märks det snabbare på priset om de fossila bränslena blir dyrare. I framtiden kommer kanske väte att vara en viktig del av energisystemet, och det blir enkelt och billigt att framställa väte med hjälp av energin från ett kärnkraftverk.


Motståndare


Motståndarna menar i gengäld att kärnkraftverk är farliga därför att de producerar radioaktivt avfall, som är svårt att förvara på ett säkert sätt. Här handlar det om starkt radioaktivt avfall, som kan ge allvarliga hälsoskador. Utmaningen är att förvara avfallet på ett säkert sätt, så att det inte kan skada de människor som lever på jorden nu eller de generationer som kommer efter oss. Man räknar med att i framtiden kunna deponera avfallet 500 till 1000 meter ner i jorden i bland annat underjordiska klippor eller lerförekomster. Det är mycket viktigt att det är geologiskt stabila områden utan risk för till exempel jordskalv. Det är också viktigt att det inte kan ske någon förorening av grundvattnet. Avfallet måste ligga i depåer i flera tusen år innan det slutar att vara farligt. I bland annat Finland och USA diskuterar man för närvarande om avfallet ska förvaras säkert i 10 000 år eller 100 000 år.

 

Motståndarna är också bekymrade över att det kan inträffa olyckor där radioaktivt material släpps ut i omgivningarna. Dessutom fruktar motståndarna att länder med kärnkraftteknik kommer att kunna producera atombomber.


Oenighet om framtiden


Den amerikanska organisationen NEI, som förespråkar kärnkraft, beräknar att det finns 435 aktiva kärnkraftverk i drift i maj 2014, som täcker drygt tolv procent av hela världens elförbrukning. På grund av den explosiva ökningen av energiförbrukningen är det en minskning på nästan tre procent på bara några år, eftersom länder som Kina i hög grad producerar elektricitet genom förbränning av fossila bränslen. De beräknar dock även att 72 kärnkraftverk håller på att byggas.


Det finns flest kärnkraftverk i de industrialiserade länderna. Men i Kina och Indien planerar man en stor utbyggnad av kärnkraften. Även i Iran vill ledningen gärna satsa på kärnkraft. Det är problematiskt eftersom många av västländerna inte litar på att Iran bara kommer att använda kärnkraftverken i fredliga syften. Man är rädd för att kärnkraftverken ska användas till att producera kärnvapen. Det betyder att situationen just nu är mycket spänd.


Även om det inte finns några kärnkraftverk i Norge och Danmark, så använder länderna ändå kärnkraft som energikälla. Både Norge och Danmark är nämligen nära sammankopplade med Finland och Sverige med elledningar. I Sverige sker 46 procent av elproduktionen genom vattenkraft, medan 45 procent produceras av kärnkraft och bara åtta procent med hjälp av gas, olja och kol. Den sista procenten utgörs av alternativa energikällor, som vind. I Finland står kärnkraften för knappt en tredjedel, 33 procent; vattenkraft står för 20 procent och olja, gas och kol täcker 47 procent.


I Sverige har man planer på att stänga alla kärnkraftverk på längre sikt. Och i Tyskland håller man också på att lägga ner kärnkraftverk. Men i andra europeiska länder har man börjat prioritera kärnkraften högre igen. Det gäller länder som Finland, Frankrike och England.

Logga in för att se mer

Uppgifter

 • Flervalsfrågor

 • Temauppgift

  • 1Temauppgift

    

   Beskriv fördelar och nackdelar med kärnkraft. Vad tycker du? Ska vår energiförbrukning i framtiden täckas av kärnkraft i stället för förbränning av fossila bränslen?

  • 2Temauppgift

    

   Iran är ett av de länder som vill att energiförsörjningen i framtiden ska komma från kärnkraft. I Iran vill man därför bygga ett antal nya kärnkraftverk. Många västländer är rädda för det. Använd internet för att söka efter till exempel ”Irans kärnkraftsprogram” och ta reda på varför västländerna är rädda för att Iran ska bygga kärnkraftverk.
   Beskriv varför och berätta vad du tycker. Varifrån ska Iran få sin energi om de inte får bygga kärnkraftverk?

 • Vänklass

  • 1Vänklass

   Endast två länder i Norden använder kärnkraft till energiförsörjning; Sverige och Finland. I Sverige har man bestämt att stoppa utbyggnaden av kärnkraft och lägga ner kärnkraftverken. I Finland har man i stället valt att satsa på modern teknik, och bygga nya kärnkraftverk som utnyttjar energin mycket bättre än bränsle.

   Bestäm med er vänklass vem som ska vara motståndare och vem som ska vara förespråkare och gör var sin presentation som innehåller argumenten antingen för eller mot. Skicka presentationerna till er vänklass och genomgå deras argument.