Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

print

FN:s globala mål

Årskurs 7.-10. klass Skolämne Naturkunskap Tema Hållbarhet Ämnesområde Klimat Typ Text
NO.png

Globala målen - hela världens mål

2015 antog organisationen Förenta Nationerna (FN) 17 mål för hållbar utveckling. De 17 målen heter "Sustainable Development Goals" på engelska och på svenska kallar vi dem för Globala målen. Genom de Globala målen åtar sig FN's 193 medlemsländer att ta itu med de stora utmaningar som världen står inför 2030; t.ex. ska fattigdom och hunger avskaffas, ojämlikheter och orättvisor i världens minska och alla ska ha rätt till en god utbildning, god hälsa och en plats på arbetsmarknaden. Centralt för FN's 17 Globala mål är att målen inte kan lösas en efter en. Målen än nämligen beroende av varandra och om ansträngningar görs inom ett område kommer det att påverka de andra områdena. 

Det är också centralt för de Globala målen att de gäller alla världens länder och att det är nödvändigt att länderna tar på sig uppgiften att uppfylla målen tillsammans.



Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna 

Mål 13 handlar om att världen ska bekämpa klimatförändringarna och de konsekvenser klimatförändringarna har för människor runt om i världen. För att uppfylla Mål 13 behöver vi minska koldioxidutsläppen dramatiskt och vi måste se till att de människor som drabbas av klimatförändringar, genom t.ex. mer torka eller fler naturkatastrofer, kan hantera förändringarna.

Mål 13 är ett gott exempel på hur de Globala målen hänger ihop. Mål 13 handlar visserligen specifikt om klimatet men på ett plan handlar alla andra målen också om klimatet för om inte världens länder tar itu med klimatförändringarna är det omöjligt att nå de 16 andra Globala målen. Klimatförändringarna påverkar redan många människors tillgång till mat och vatten, människors hälsa, samt tvingar fler människor att emigrera och bidrar till att destabilisera fred och säkerhet. Att lösa utmaningen med klimatförändringar skapade av människan är därför en förutsättning för att utvecklas mot en mer hållbar och rättvis värld.

Lösningen på klimatkrisen är ett bra exempel på hur viktigt det är för hela världen att samarbeta för att uppfylla de 17 Globala målen. Klimatförändringarna känner inga gränser.

Logga in för att se mer