Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Lärarvägledning

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Gå till uppgifter
print

Forskarna är oeniga

Årskurs 7.-10. klass Skolämne Naturkunskap Lärandefokus Natur och miljö Tema Resurser Ämnesområde Jorden Klimat Kemi Typ Text
forskerneeruenige.jpg

Det är få områden som kan få deltagare att visa sina känslor i lika hög grad som klimatdebatten. Det är paradoxalt på ett sätt, för klimatdebatten är en debatt som mest handlar om vetenskapliga argument.
Söker man på ”klimatdebatten” på internet så är det lätt att hitta många debatter bland människor som du och jag, som diskuterar om den globala uppvärmningen verkligen finns, om den har skapats av människor och vad det egentligen innebär för oss. När debatten sedan blir hetsig så beror det på att det handlar om hur vi lever våra liv.
Om det är så att vi genom vårt sätt att leva förorenar och förstör jorden – måste vi då sluta att köra bil? Sluta att åka på semester – eller att köpa grönsaker året om i livsmedelsaffären? Frågan om klimatdebatten är med andra ord central för frågan om hur vi som människor ska leva våra liv.


En vetenskaplig panel


Eftersom frågan ger upphov till så många frågeställningar kom man i FN 1987 överens om att bilda IPCC. IPPC står för Intergovernmental Panel on Climate Change och är i dag den plats där större delen av klimatforskningen samlas och kommenteras. Det är inte IPCC som själva står för forskningen, men de går med jämna mellanrum igenom allt de kan hitta, för att därefter kommentera det och ge rekommendationer om vad man måste göra.
Ungefär vart femte år publicerar man så kallade Assessment Reports. Det är stora, samlande rapporter om jordens klimat. Arbetet är uppdelat i tre delar: orsakerna, konsekvenserna och möjligheterna att agera i samband med klimatförändringarna.
IPCC har tills vidare publicerat fem sådana rapporter (1990, 1995, 2001, 2007 och 2013). I oktober 2014 var många av världens ledare samlade i Köpenhamn för att diskutera rapporten från 2013.
Den senaste rapporten är den av de fem som är tydligast. Rapporten säger att om vi inte på allvar börjar spara energi och minska CO2-utsläppen så kan temperaturen stiga med upp till 4,8 grader jämfört med temperaturen för 100 år sedan. Som vi ser redan nu gör de stora CO2-utsläppen att temperaturen på jorden stiger och då smälter isen på Syd- och Nordpolen och Grönland, vilket leder till att havsytan stiger.  Klimatpanelen räknar med att havsytan kommer att stiga med mellan 26 och 82 centimeter mot slutet av århundradet.
Det medför bland annat att vädret blir extremare. Det kommer ofta att komma värmeböljor och de kommer att vara en längre tid. När jorden värms upp kommer nuvarande blöta regioner att få mer regn och de torra regionerna kommer att bli ännu torrare. Många människor kommer att tvingas flytta och jorden blir ofruktbar, så att det kan bli svårt att skaffa mat. Det kan i sin tur orsaka krig och stora flyktingströmmar, som får stora konsekvenser överallt.


Vetenskap och befolkning


Mer än 90 procent av världens forskare är eniga med IPCC:s slutsatser. Men många människor har ändå fått intrycket att det råder osäkerhet mellan klimatforskarna om det sker en uppvärmning av klimatet och i hur hög grad uppvärmningen har orsakats av människan. Det är inte enkelt att förstå vad klimatförändringar är. Och vi kan heller inte se dem. Vissa somrar när det regnar hela tiden – eller när det inte snöar på en hel vinter – talar många om klimatförändringarna. Men när det snöar året därefter tänker de att – nej, det där beror nog inte på klimatförändringarna i alla fall. Vädret och klimatförändringarna är olika saker och samma sak på samma gång. När man tittar på klimatförändringar så tittar man på genomsnittet av många siffror. Man tittar på många år och många områden på en gång. Det är bland annat det som gör det svårt att förstå vad det handlar om. Vi människor upplever ju bara klimatet just där vi befinner oss.
I en undersökning från 2009 bland 3 146 forskare svarade 90 procent ja på frågan om jordens medeltemperatur hade stigit sedan 1800-talet och 82 procent uppgav att mänsklig aktivitet var en betydande orsak. Andra undersökningar visar att det i befolkningen som helhet finns en helt annan uppfattning. En samtidig undersökning visade att bara 58 procent av amerikanerna ansåg att mänskliga aktiviteter var orsak till den globala uppvärmningen. En senare dansk undersökning visar att 71 procent av befolkningen i Danmark håller helt med om eller håller med om att den genomsnittliga temperaturen på jorden har stigit, medan 60 procent håller helt med om eller håller med om att uppvärmningen har skapats av människan.


Oenigheten


Det finns som sagt också forskare som säger sig inte hålla med om IPCC:s slutsatser. Det har tyvärr inte varit någon bra, vetenskaplig debatt, där skiljaktigheterna har lett till bättre argument i en god ton. Tvärtom har det blivit en diskussion mellan två läger som inte tål varandra.
Mot de forskare som håller med om att de nuvarande klimatförändringarna först och främst har orsakats av att människan har släppt ut växthusgasen CO2, står en grupp forskare som anser att de klimatförändringar som vi upplever nu inte skiljer sig väsentligt från de klimatförändringar som vi har sett under de senaste århundradena – och ännu längre tillbaka.
Motståndarnas främsta argument är att temperaturförändringarna i mycket högre grad orsakas av en minskad aktivitet på solen, och inte av utsläpp av växthusgaser.  Det finns nämligen ett samband mellan kosmisk strålning – som främst kommer från solen – och hur jordens atmosfär uppför sig. Dessa forskare visar till exempel att stigande och sjunkande temperaturer långt tillbaka i tiden stämmer med hur mycket kosmisk strålning det har funnits på jorden.


Logga in för att se mer

Uppgifter

 • Flervalsfrågor

 • Temauppgift

  • 1Temauppgift

    

   Sök på nätet på "IPCC". Vad är det för organisation? Hur många medlemmar har den? Vad gör de?

  • 2Temauppgift

    

   Sök på nätet efter ”IPCC 5th report on climate change”. Det är IPCC:s femte rapport om klimatförändringar, som gavs ut 2013 och 2014. Beskriv rapportens viktigaste resultat.

 • Vänklass

  • 1Vänklass

    

   Sök på nätet på ”global uppvärmning” och ”klimat” efter debatter i till exempel tidningar, där vanliga människor diskuterar klimatproblem. Leta upp några typiska inlägg och läs igenom dem.


   Beskriv debatten. Håller man god ton? Verkar den seriös? Skicka exemplen till er vänklass och jämför deras med era egna.