Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Gå till uppgifter
print

Om klimatförändringar

Årskurs 7.-10. klass Skolämne Naturkunskap Lärandefokus Natur och miljö Tema Energiförbruk Ämnesområde Kemi Ekosystem Katastrofer Klimat
Omklimaforandringer.jpg

Klimatforskare från hela världen är eniga: Klimatet förändras allt för snabbt nuförtiden. Vi – människor över hela jorden – måste göra något snabbt om vi ska kunna säkerställa att den globala uppvärmningen begränsas till 2–3° C över den nivå som gällde innan industrialiseringen inleddes för några hundra år sedan. Annars riskerar vi att förlora kontrollen över situationen. Det är en av slutsatserna från en rapport som publicerades våren 2014 av FN:s klimatpanel IPCC.

På klimattoppmötet i Paris 2015 antog världens länder ett historiskt klimatavtal – Parisavtalet. Länderna blev eniga om att begränsa global uppvärmning till under 2°C och sträva efter 1,5°C. I en specialrapport från 2018 gjorde IPCC klart att det gör en enorm skillnad om temperaturen stiger med bara en halv grad. 

Den globala temperaturen: Den globala temperaturen har stigit med ca 0,8 grader Celsius de senaste 100–150 åren (källa: Danmark Meteorologiske Institut).


Isen: Sedan 1960 har Arktis havsis halverats från cirka åtta miljoner kvadratkilometer i september månad till drygt fyra miljoner kvadratkilometer (källa: UKCIP).


Växthusgaserna: De viktigaste gaserna som påverkar klimatet är: koldioxid (CO2), metan (CH4), lustgas (N2O) och vattenånga (källa: Center for Klimaforskning).

Stigande temperaturer


Jordens temperatur stiger sakta men säkert. Kanske växer det palmer i de södra delarna av Skandinavien inom en överskådlig framtid, och isen på Grönland och i Arktis smälter i ett våldsamt tempo. Det låter kanske inte så illa – men det är det. För de här till synes behagliga förändringarna får obehagliga följder.


Det kan komma sjukdomar som malaria och kolera på grund av förorenat vatten. Vädret kan bli mer extremt med torka, våldsamma störtregn, värmeböljor, stormar och orkaner. När stora glaciärer och polarisen smälter strömmar mycket vatten genom floderna och världshaven stiger, med allvarliga översvämningar till följd då stora landområden kan försvinna. Torkan kan bli ett ännu större problem i de länder som redan saknar regn. Men varför förändras klimatet så snabbt just nu? Och vad kan vi göra åt det?


Växthuseffekten


Det centrala problemet är det som kallas växthuseffekten. Den effekten skapas av växthusgaser som t.ex. CO2 (koldioxid), CH4 (metan) och NO2 (lustgas). Växthusgaserna håller effektivt kvar jordens värme – precis som ett växthus håller kvar värmen. Det måste finnas en viss växthuseffekt – annars kan vi inte leva på jorden. Men det är en hårfin balans som kräver att det inte finns för många växthusgaser i jordens atmosfär.

CO2 är den stora syndaren


CO2 är den vanligaste växthusgasen och bidrar därmed till att öka växthuseffekten mycket. CO2 uppstår vid förbränning av fossila bränslen som kol, olja och gas. Experter från FN:s klimatpanel IPCC har räknat ut hur mycket vi måste minska CO2-utsläppen för att hålla oss under gränsen för när vi förlorar kontrollen över klimatet. I den femte klimatrapporten, som publicerades under våren och hösten 2014, står det bland annat:

”En begränsning av uppvärmningen till 2° C innebär en minskning av växthusutsläppen år 2050 med 40–70 procent jämfört med 2010.”
                                    

Källa: DMI och IPCC


Många människor fortfarande utan elektricitet


Det finns fortfarande mer än en miljard människor på jorden som måste leva utan tillgång till elektricitet. Och det finns 800 miljoner människor vars viktigaste bränslekälla fortfarande är trä och torv. Många av dem lagar mat över öppen eld med alla de problem som det innebär med rök och brandfara. En av de stora utmaningarna för framtidens energiförsörjning är att se till att fattiga länder kan utvecklas, samtidigt som vi sparar energi. Befolkningarna i länder som Kina och Indien har i allt högre grad börjat att använda energi på samma sätt som man gör i västländerna. Det innebär redan nu en betydande press på resurserna och har lett till mycket stora utsläpp av CO2.

Logga in för att se mer

Uppgifter

 • Flervalsfrågor

 • Temauppgift

  • 1Temauppgift

    

   Vad är växthuseffekten, klimatförändringar och global uppvärmning? Förklara de tre begreppen. Hur förhåller sig de tre begreppen till varandra?

  • 2Temauppgift

    

   Vilken betydelse får global uppvärmning om 20 år? Skriv en uppsats från din vardag om 20 år. Vad har hänt med klimatet?

 • Vänklass

  • 1Vänklass

    

   Ta några foton utanför, som illustrerar begreppet global uppvärmning, växthuseffekten eller klimatförändringar. Skicka dem till er vänklass. Kommentera bilderna från er vänklass och skicka tillbaka kommentarerna. Vilka känslor och tankar framkallar dessa bilder?