Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Gå till uppgifter
print

Bara när det blåser

Kunnaarvinden.jpg

När det blåser snurrar vindkraftverken och producerar elektricitet. Det betyder dock också att när det inte blåser så produceras det ingen elektricitet.


Alla delarna i den kedja som går från produktionen av elektricitet, transporten genom ledningsnätet ända till konsumenten och som ger ström i elkontakten, kallas tillsammans för elnätet.


I ett elnät måste det hela tiden råda balans mellan produktion och förbrukning. Vindkraftverk producerar bokstavligt talat elektricitet beroende på hur det blåser, och vindens kraft följer inte nödvändigtvis våra behov av elektricitet. Det ska elsystemet kunna hantera. Det innebär i regel inga problem om tio procent av energin i ett land kommer från vindkraft. Men vid 20 procent börjar det skapa problem och vid 50 procent vindkraft måste hela elsystemet byggas och inrättas baserat på att det finns mycket vindkraft.


Elsystemet ska kunna följa med i vindens växlingar. Det kräver att elsystemet är flexibelt. Kraftverken ska till exempel kunna öka och minska sin elproduktion i takt med om vinden blåser eller inte. Vår förbrukning ska också vara flexibel. Vi ska till exempel i allt högre grad använda elektricitet när den finns där. Kanske måste man diska och tvätta på nätterna i stället för på dagarna när det är stor press på elsystemet. Om vi får fler högspänningskablar blir det också lättare att fördela elektriciteten över stora avstånd.


Fördelar och nackdelar


Fördelen med vindenergi är att ett vindkraftverk skapar 80 gånger så mycket energi under sin livstid som det går åt för att tillverka, underhålla och skrota det.


Nackdelen är att vindkraftverket bara producerar elektricitet när det blåser. Det kan alltså inte ensamt klara vårt energibehov. Det måste kompletteras med andra energiformer. Man har heller inte hittat något effektivt sätt att spara den extra elektriciteten som produceras om det blåser mycket. Här ligger lösningen kanske ganska nära. För vindkraftverkets överskottselektricitet kan användas till att spjälka vatten till väte och syre. Vätet kan lagras och användas som bränsle. Det kan du läsa mer om i avsnittet om väteenergi. En annan nackdel med vindkraftverket är att det kan föra oväsen och störa ögat. Många människor undviker gärna att titta rakt på en vindpark.

Vindkraftverk till havs


Just för att många människor blir besvärade av vindkraftverk på land bygger man fler och fler vindkraftverk till havs. Det har flera fördelar. För det första blåser det oftare på havet och vindkraftverken kan på så sätt producera mer energi. Vindkraftverken är heller inte synliga där människor bor om de placeras till havs. Många havsvindkraftverk placeras därför i stora havsvindparker, som fungerar som ett slags vindkraftverk med mycket stor kapacitet.


Nackdelarna med havsvindkraftverk är att det är både dyrt och besvärligt att bygga och underhålla dem. Det är också dyrt att transportera elektriciteten in till land, där den ska användas, men efter hand blir energibolagen bättre och bättre på att hitta lösningar. En av lösningarna heter HVDC. Enkelt förklarat innebär det att den ström som produceras transformeras till en mycket stor spänningsskillnad på kanske 400 000 volt. Med så stor spänningsskillnad är det enklare att transportera elektricitet över stora avstånd. Även om kopparledningar är bra på att leda elektricitet, så går ändå en del energi förlorad. Ju längre transport desto mer elektricitet går förlorad innan den ska användas. Med en större spänningsskillnad minskas energiförlusten i ledningen.

Logga in för att se mer

Uppgifter

 • Flervalsfrågor

 • Temauppgift

  • 1Temauppgift

    

   Förklara fördelarna och nackdelarna med vindkraft.

  • 2Temauppgift

    

   Vad kan man göra för att utnyttja vindkraften bättre? Kom med minst två olika förslag och förklara varför de fungerar.

 • Vänklass

  • 1Vänklass

    

   Hur mycket blåser det på er skola? Granska väderprognoserna den senaste månaden och beräkna medelvinden. Alltså hur många meter per sekund (m/s) som det har blåst i genomsnitt. Ta ett foto av skolan och rita ett vindkraftverk bredvid. Skriv ner medelvinden och beräkna hur många watt som kan produceras med ett vindkraftverk med en areal på 80 m2. Använd denna formel:


   Effekten (W) = ½ *1,225 (Detta tal uttrycker vindens densitet och benämns även p) * v3 (Det är vindens hastighet i tredje potens) * A (Alltså arealen av vindkraftverkets vingar)


   W= ½ * p * v3 * A


   När denna formel används utnyttjas vinden till 100 % – men det gör den aldrig i verkligheten. Man har beräknat att den maximala nyttjandegraden är 59 %. Beräkna effekten vid en nyttjandegrad på 45 %. Skicka bilden och beräkningen till er vänklass och jämför.