Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Gå till uppgifter
print

Vindäventyret i Norden

Årskurs 7.-10. klass Skolämne Naturkunskap Lärandefokus Natur och miljö Tema Energiförbruk Ämnesområde Elektricitet Kemi Klimat Typ Text
Vindeventyr.JPG

 

I Norden har Danmark varit föregångsland för utvecklingen av vindenergi. I motsats till de andra nordiska länderna har Danmark inga naturliga energikällor som vattenkraft eller geotermisk energi, och uppbyggnaden av energisektorn i Danmark skiljer sig på ett sätt från övriga Norden genom att ha varit beroende av främst kol för kraftverkens energiproduktion.


Grunden för Danmarks fokus på vindenergi beror därmed på den omständighet att energikrisen 1973, när priserna på olja steg explosivt, drabbade Danmark mycket hårdare än övriga Norden. Det innebar också att man omedelbart när krisen inträffade började planera för att undvika att en liknande situation skulle kunna uppstå i framtiden.


Huvudlinjer


Vindkraftindustrins utveckling är en framgångshistoria på de allra flesta områden. Som sagt blev oljekrisen 1973 startskottet för ett långvarigt politiskt fokus på att göra sig oberoende av att importera olja, och därför gav man mycket pengar i stöd till forskning om och utveckling av vindkraftverk både 1976 och 1978.


Den kraftiga fokuseringen bar frukt, inte minst därför att det var få andra länder som satsade lika helhjärtat på att utveckla vindkraften. Man nådde den första milstolpen 1983, då man lyckades exportera kunskap och teknik till Kalifornien. Samtidigt fortsatte det ekonomiska stödet och man gav markägare – till exempel jordbrukare – som ville bygga vindkraftverk på sin mark särskilt gynnsamma villkor. Det gav näring till hela industrin att många tidigt var villiga att investera och att jordbrukarna såg en möjlighet att tjäna pengar genom att bygga vindkraftverk på de marker där jorden kanske inte var så gynnsam för odling.


 1985 beslutade den danska staten också att man skulle kräva av energibolagen att de skulle bygga vindkraftverk så att de kunde ingå i den samlade energiproduktionen. Energibolagen blev på så sätt involverade och de blev en viktig byggsten i etableringen av en effektiv vindkraftsektor. 1987 kom Brundtlandrapporten, som på ett avgörande sätt satte fokus på behovet av att ställa om energiproduktionen till mer grön energi. Vid den tidpunkten var Danmark i kraft av långvarigt fokus redan långt framme i utvecklingen av effektiva vindkraftverk, och många riktade blickarna mot Danmark för att söka efter gröna energilösningar.


Situationen i dag


Man har i dag byggt mer än 5 000 vindkraftverk i Danmark. Men övriga Norden hänger också med bra. I Sverige har man byggt mer än 2 600 vindkraftverk, men de är i gengäld mer effektiva än de danska och producerar alltså nästan lika mycket energi som de mer än 5 000 danska vindkraftverken. Det ser ut som om Sverige går om Danmark som det land i Norden som producerar mest el från vindkraftverk redan 2014. Norge har nyligen börjat intressera sig för vindkraftverk och har cirka 350 stycken, medan mycket lite energi i Finland och på Island kommer från vindkraftverk.


I Danmark täcker vindkraftverken mer än 20 procent av elförbrukningen, och 2013 var siffrorna uppe i mer än 30 procent. Om all elektricitet skulle komma från vindkraftverk, skulle antalet öka från 5 000 till cirka 25 000 vindkraftverk av den storlek som vi har i dag. I Sverige täcker vindkraftverk bara drygt en procent av förbrukningen, även om man producerar nästan lika mycket energi som i Danmark. Det beror på att elförbrukningen är mycket högre i Sverige än i Danmark. Inte bara för att det bor fler människor där, utan främst för att det finns mycket fler fabriker som arbetar med energikrävande maskiner och tekniker.


Export till andra länder


Vindkraftverken snurrar inte bara i Danmark och övriga Norden. Det har efter hand blivit en viktig exportvara för Danmark, som säljer vindkraftverk till hela världen, bland annat Schweiz, Israel, USA, Mexico, Nya Zeeland, Indien och Kina. Samtidigt har det kommit stora utländska vindkraftverk till Danmark. Det gäller till exempel vindkraftverk som har producerats av Siemens.


Danmark är det land i världen som tillverkar flest vindkraftverk. På listan över världens största producenter av vindkraftverk finns två fabriker i Danmark. Den ena ligger etta på listan. Det är Vestas Wind Systems A/S. Och den andra, Siemens Wind Energy, ligger fyra på listan. Siemens är för övrigt det företag som producerar mer än tre fjärddelar av alla världens havsvindkraftverk.


Utvecklingen av vindkraftverk går mycket snabbt. För 20 år sedan kunde de största vindkraftverken producera 50 kW elektricitet. I dag kan de största vindkraftverken producera 150 gånger så mycket – nämligen 8 MW elektricitet. Det råder inget tvivel om att framtidens vindkraftverk kommer att bli ännu bättre.


Om bara fem år kan man säkert bygga vindkraftverk på 15–20 MW. I den danska energipolitiken satsar man också fortsättningsvis på vindkraftverk i framtiden. Den kommer bland annat att säkerställa att det finns lämpliga platser, där man kan placera nya vindkraftverk, och där man kan testa nya typer av vindkraftverk. De nya, stora vindkraftverken kräver en ny design. Rotorns diameter är exempelvis ända upp till 200–250 meter, och den enskilda vingen är upp till 125 meter lång på de nya, enorma vindkraftverken som har byggts på testområdet Østerild Klitplantage på Nordjylland.

Logga in för att se mer

Uppgifter

 • Flervalsfrågor

 • Temauppgift

  • 1Temauppgift

    

   Berätta vindkraftverkens historia och illustrera gärna med bilder. Vad använde man vindkraft till förr och vad har gjort att vi i dag har så stort fokus på att utnyttja vindens energi? Vilka utmaningar kan finnas med att få elektricitet från vindkraftverk?

  • 2Temauppgift

    

   Hur fungerar ett vindraftverk? Leta upp en bild på nätet och illustrera hur man kan producera elektricitet från ett vindkraftverk.

 • Vänklass

  • 1Vänklass

    

   Ta en bild i närheten av er skola där ni tycker det skulle kunna stå ett vindkraftverk. Använd ett ritprogram för att illustrera på bilden var vindkraftverket skulle kunna stå. Kanske finns det redan ett vindkraftverk i närheten. Ta i så fall ett foto av det och berätta var det är placerat i förhållande till er skola. Skicka bilder och beskrivningar till er vänklass och diskutera om ni tycker att man bör bygga vindkraftverk på fler platser till exempel i närheten av skolor.