Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Om Klimat & Natur

Det fackliga innehållet på Norden i Skolans temasidor om Klimat & Natur innefattar ca. 60 ämnesområden inom 3 huvudkategorier; hållbarhet, energikällor och energiförbrukning.

Genom arbetet med materialen uppnår eleverna verktyg för att förstå och förhålla sig till globala klimatutmaningar och själv hantera de mer lokala. T.ex. så får eleverna uppgifter som handlar om att spara energi på skolan och hitta miljövänliga lösningar i skolan, hemmet och lokalmiljön, men får samtidigt också möjlighet att undersöka var energin ska komma från i framtiden och utforska dilemman mellan moderna livsstilar och resursförbrukning.  

Texterna är tänkta för grundskolans äldre elever, från ca 12-14 år och lämpliga till både tematisk och strukturerad tillvägagångssätt till ämnesområden i NO, SO och historia.  

 

Texter och frågor är associerade med läroplanerna i varje ämne. Under sidan "Undervisningsmaterial" kan undervisningsmaterial hittas fram, antingen med konkreta inlärningsmål som utgångspunkt, eller själva ämnena.