Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Lärarvägledning

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Gå till uppgifter
print

Matsvinn i världen

Årskurs 7.-10. klass Skolämne Naturkunskap Lärandefokus Natur och miljö Tema Hållbarhet Ämnesområde Kemi Livsmedel Typ Text
Billede 18-08-15 15.42.31.jpg

I dag är vi 7,3 miljarder människor i världen, och vårt jordklot ska kunna ge mat till alla. Just nu har världen tillräckligt med mat för alla. Men vi använder inte jordens resurser väl nog. I dag går 1/3 av all producerad mat i världen till spillo som annars kunde användas som föda till människor.

 

Produktion av mat kräver många resurser. Det behövs vatten för odlingen och energi för att skörda och producera den. Om vi bara låter maten gå till spillo belastas jordens klimat med växthusgaser och CO2. Vi förbrukar jordens resurser och förlorar våra pengar – till ingen nytta. Det kan vi göra något åt!

 

Om endast en fjärdedel av den mat som just nu går förlorad i stället räddades, vore det tillräckligt med mat för 870 miljoner hungriga människor.

 

I den västliga världen är det speciellt vi som konsumenter som låter maten gå till spillo. I andra delar av världen äger större matsvinn rum när maten skördas, produceras och transporteras till konsumenten. Vi som bor i den västliga världen har därför en mycket viktig roll för att minska matsvinn.

 

Därför ska vi alla tänka smartare.

 

Hur kan DU agera mot matsvinn i världen?

 • Fundera på var maten du äter egentligen kommer ifrån.
 • Se speciellt till att maten som kommer långtifrån inte går till spillo.
 • Upptäck och lär dig mer om lokalt producerad mat och om årstidernas mat

 

Visste du att…?

 • En tredjedel av all mat till människor globalt kastas eller går till spillo. Det motsvarar ca 1,3 miljarder ton – varje år.
 • Nästan hälften av all frukt och grönsaker som produceras globalt kastas eller går till spillo varje år.
 • Mat kastas eller går till spillo genom hela livsmedelskedjan: från odling och matproduktion till förbrukandet i våra hem (från jord till bord).
 • Matsvinn kostar flera hundra miljarder kronor och är världens tredje största CO2 syndare.

 

(Källa: FN och http://www.stopspildafmad.dk/madspildital.html)

Logga in för att se mer

Uppgifter

 • Flervalsfrågor

 • Temauppgift

  • 1Temauppgift

   För att odla mat krävs det vatten, energi och ofta även besprutningsmedel, men 1/3 del av jordklotets mat hamnar direkt i soporna - det kan vi göra något åt! Skriv ner minst tre saker din klass kan göra för att minska matsvinn i världen.

  • 2Temauppgift

   Finn en världskarta och häng upp den i klassrummet. Notera minst 5 råvaror som ni äter mycket av på skolan. Varifrån kommer de råvarorna? Markera på världskartan var de råvarorna odlas.

 • Vänklass

  • 1Vänklass

   Skriv ner minst tre maträtter som innehåller råvaror från ditt land och hitta en bild av varje rätt. Dela det med din vänklass.