Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Nordjobb

undefined

Om Nordjobb

Nordjobb arbetar för att öka mobiliteten mellan de nordiska länderna och för att förbättra språkkunskaper och kunskap om kulturen i Norden. Programmet formedlar sommarjobb, bostad och kultur- och fritidsprogram i ett annat nordiskt land till unga mellan 18-28 år.

Nordjobb ger således nordjobbaren och arbetsgivaren möjlighet för att bidra till en flexibel samlad nordisk arbetsmarknad. Nordjobb har sedan starten skaffat sommarjobb till ca. 21.000 nordiska ungdomar.   

Bakgrund

Nordjobb startade 1985 på initiativ av "Den nordiska ekonomiska samarbetsgruppen". Gruppens uppgift var att genomgå det ekonomiska samarbete inom Norden, föreslå olika initiativ som kunde stimulera ökad tillväxt och främja investeringar över gränserna.

Nordjobb blev i första omgången organiserat av en konsulentverksamhet i Stockholm, AB Samhällsrådet, som i samarbete med Föreningarna Norden arrangerade fritidsaktiviteter i bl.a. Stockholm, Helsingfors och Göteborg. Totalt deltog omkring 1 000 ungdomar i Nordjobb det första året. Projektet blev evaluerat hösten 1985 och i samband med det diskuterade man hur projektet skulle organiseras i framtiden. Det blev beslutat att en stiftelse skulle bildas med Föreningarna Norden och Stiftelsen för Industriudveckling i Norden som partner samt med Nordiska Ministerrådet som observatör i styrelsen. Den 1 december 1985 övertog Stiftelsen Nordjobb ansvaret för projektet med de nationella Föreningarna Norden som operatör.

Sedan 2002 har Nordjobbs centrala organisation bestått av ett nordiskt sekretariat, som idag håller hus i Köpenhamn. Detta kompletterades med nationella projektledare och projektassistenter där detta anses nödvändigt. Hösten 2011 ändrade Nordjobb beskrivningen från projekt till program. 

 

Hur finansieras Nordjobb?

Inledningsvis finansierades Nordjobb med medel som härstammade från näringslivet.  Först och främst från de verksamheter som var representerade i samarbetsgruppen. I takt med att projektet fick en mer permanent karaktär ökade Nordiska Ministerrådet sitt bidrag, och 1989 blev Stiftelsen Nordjobb avvecklat. Nordiska Ministerrådet garanterade projektets basfinansiering och projektledaransvaret övergick till Föreningarna Nordens Förbund (FNF). Nordjobb fortsatte med att ta emot bidrag från näringslivet, bilaterala fonder och de nationella myndigheterna. Nordjobb finansieras idag huvudsakligen av Nordiska Ministerrådet, Föreningarna Norden, medverkande arbetsgivare och nationella arbetskraftsmyndigheter.

 

 

För mer information se Nordjobbs hemsida:

www.nordjobb.org/ 

 

Bilder

Nordjobb malin_barkelid.jpg rosanne_ha_kansson.jpg jon_petter_vorren.jpg