Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

De nationella Föreningarna Norden

Mål och vision

Föreningarna NORDENs mål är huvudsakligen att styrka och utveckla de nordiska folkens samarbete inåt och utåt. Föreningarna NORDEN arbetar alltså för ökat samarbete på kors och tvärs över de nordiska landgränserna genom att sätta fokus på skola och utbildning, information, ungdomsutbyte, vänortssamarbete, kultur m.m. Visionen är att: "Med kunskap, vänskap och samarbete skall Norden utvecklas till möjligheternas region".

Från Föreningen Nordens stiftelse fram till idag

Föreningen Norden kom till i skuggan av första världskriget i de tre nordiska länderna Danmark, Sverige och Norge i april 1919, och inledde snabbt ett gemensamt arbete för fredlig samexistens och gemensamma politiska mål i Norden under mottot kunskap ger vänskap. Stiftarna hoppades att man med ökat samarbete och förståelse kunde undgå ännu en krigsmardröm. Senare bildades föreningarna NORDEN i Finland och Island samt i de självstyrande områden Åland, Färöarna och Grönland. Dessutom omfattar "familjen" en självständig ungdomsorganisation, Föreningarna NORDENs Ungdomsförbund, och deras medlemsorganisationer, som finns och är aktiva i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige.


Föreningen NORDEN fick en stor blomstringstid efter andra världskriget, då minnen om dess uppkomstmål åter aktualiserades. Och då ändrades föreningen från att vara elitisk till att vara en bred folklig förening. Föreningen har två gånger, 1932 och 1933, varit utnämnd till Nobels fredspris, och spelade därtill en aktiv politisk roll i förbindelse med stiftandet av de nordiska institutionerna, Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet, liksom föreningen var primus motor i det arbete som förde till den nordiska passunionen, den gemensamma arbetsmarknaden, socialkonventionen, språkkonventionen och tankarna om en gemensam nordisk marknad. Totalt har föreningarna ca 40 000 medlemmar.  

Bilder

oona_lohilahti_2.jpg