Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Lärarvägledning
00
00
00
00

Nordisk Skolchat

 – nu för både grundskolan och gymnasiet!

 

ÅRETS KONCEPT: GEO-JAKTEN OCH KÄNDIS-LEKEN

 

Nordisk Skolchat är ett banbrytande och roligt sätt att träffa andra nordiska skolelever på – samtidigt som det ger en unik möjlighet att träna rösten och öronen för att förstå melodier, likheter och skillnader mellan grannspråken danska, norska och svenska. I år är Nordisk Skolchat tillbaka med det populära konceptet GEO-jakten för de yngre eleverna och det nya konceptet Kändis-leken för de lite äldre eleverna. Och för första gången någonsin ordnas Nordisk Skolchat nu för gymnasiala utbildningar!

 

 

Nordisk Skolchat för ÅK 3-6 (ÅK 4-7 i NO, IS) den 6 november 2018

GEO-jakt: Kl. 12.30-14.30 CET för 3-6 klass (4.-7. klass i NO, IS)

 

Nordisk Skolchat för ÅK 7-10 (ÅK 8-10 i NO, IS) den 9 november 2018

Kändis-leken Kl. 12.30-14.30 CET för 7-9 klass (8.-10. klass i NO, IS)

 

Nordisk Skolchat till gymnasiet 15 november 2018

Kändis-leken Kl. 12.30-14.30 CET för gymnasiala utbildningar

 

 

SÅ HÄR FUNGERAR NORDISK SKOLCHATT


Skolchatten är en rotationschatt, som ger elever möjlighet att prata med andra elever i Norden i en slumpmässig ordning. På skärmen kommer det finnas två chattfönster – man kan se sig själv i det ena och en slumpmässigt utvald nordisk elev i det andra. Det går att logga in på chatten när man vill under de angivna tidpunkterna och även avsluta när man känner för det. Observera dock tiderna som chatten är öppen!

 

Alla skolelever i Norden kan vara med - gratis! Det kräver endast att man vågar pröva sig fram på danska, norska eller svenska.


Tekniska krav:

 • Använd Firefox eller Google Chrome som browsers (Safari på Ipads).
 • Dator eller surfplatta (iOS 11 eller nyare uppdatering) med kamera/webcam och mikrofon.
 • Registrera en profil som lärare på Norden i Skolan.
 • Vi rekommenderar att eleverna använder headsets.
 • Testa om allt går igenom till skolchatten i god tid överst till höger på denna sida (lokala brandväggar m.m. kan skapa tekniska utmaningar).
 • Smartphones kan tyvärr inte användas.

 

GOTT UPPFÖRANDE - GODA UPPLEVELSER


Nordisk Skolchat ska skapa goda upplevelser och nya bekanta – inte motsatsen. Norden i Skolan ställer därför krav att alla elever behandlar varandra med respekt och pratar respektfullt med varandra. Vi rekommenderar att man i klassen har en grundlig diskussion om bra beteende på nätet (webetik) innan man sätter igång med Nordisk Skolchat. Prata t.ex. med dina elever om att de inte bara representerar sig själva när de pratar med elever från andra nordiska länder, utan att de också är ambassadörer för hela sin skola, ort och land.

 

Anmälningsfunktion
Om en elev uppför sig olämpligt under chattillfället kan man anmäla denne genom att klicka på ”anmäl” och även skriva en kort bakgrund till anmälan. Då blockeras den anmälda eleven och ett e-postmeddelande skickas till elevens lärare om att eleven blivit blockerad från skolchatten. Observera att e-postmeddelandet skickas till den e-post som läraren registrerat på Norden i Skolan. I e-postmeddelandet medföljer även 5 bilder från chattscenariot som tas automatiskt i samband med att anmälan görs.

Om läraren bedömer att eleven kan återgå till chatten klickar han eller hon på ”unblock user” och eleven kan logga in på chatten igen. Observera att websidan kan behövas uppdateras för att inloggningen ska fungera.

 

GEO-JAKTEN ÅK 3-6 (ÅK 4-7 I NO, IS)

GEO-jakten sänder ut dig på en spännande och utmanande upptäcktsfärd i de andra nordiska länderna. Genom att endast fråga JA- eller NEJ-frågor i 5 minuter ska du ska gissa var i Norden de andra eleverna i chatten befinner sig! Utmaningen ger dig möjligheten att testa dina kunskaper i nordisk geografi och grannspråken danska, norska och svenska. Det gäller också att vara snabb, efter 5 minuter byts ens chattkompis ut automatiskt till en ny! Så här går det till:

 

Före GEO-jakten börjar:

 • Klassen delas in i grupper på 2-3 elever
 • Eleverna bekantar sig med Google Maps, samt frågeord på grannspråken danska, norska och svenska
 • Varje grupp har en dator där de loggar in på Nordisk Skolchat
 • Varje grupp har en annan dator/läsplatta/smarttelefon, som de använder till att surfa runt på Google Maps

 

Under GEO-jakten:

 • Nedräkningen på 5 minuter startar, när gruppen fått kontakt med en annan nordisk grupp.
 • Eleverna börjar med att hälsa på den andra gruppen.
 • Den ena gruppen börjar med att ställa en fråga. Genom att uteslutande ställa JA- och NEJ-frågor ska ni försöka samla tillräckligt med information för att kunna gissa var i Norden de andra eleverna befinner sig.
 • Grupperna turas om att fråga varandra frågor. Kom ihåg att endast svara JA eller NEJ :-)
 • När det är 30 sekunder kvar av chattiden, avslöjar Nordisk Skolchatt var eleverna befinner sig. Jakten upphörs, och det är tid till att avrunda.
 • Kom ihåg att det är schysst att säga hejdå – det är viktigt och det är bra stil.
 • Efter 5 minuter skickar Nordisk Skolchat automatiskt eleverna vidare till ett nytt möte på en annan slumpmässig plats i Norden – Geo-jakten är i gång igen!

 

KÄNDIS-LEKEN ÅK 7-9 (ÅK 8-10 I NO, IS) + GYMNASIET

Kändis-leken är taget från det populära sällskapspelet, där man har en papperslapp i pannan och ska gissa, vem man själv är! Eleverna får var för sig tilldelat en känd person/karaktär genom en namngenerator i skolchatten. De ser den andra elevens ’identitet’ genom en namnskylt i chattfönstret och ska försöka gissa vem de själva är genom att uteslutande ställa JA- och NEJ-frågor. Det gäller att vara snabb, för det är nedräkning på, och man har endast 5 minuter!Så här går det till:

 • Eleverna logga in på Nordisk Skolchat.
 • Nedräkningen på 5 minuter startar när eleverna fått kontakt med en annan nordisk elev.
 • Skolchattens namngenerator kommer automatiskt tilldela eleverna ett namn av en känd person eller en känd karaktär.
 • Den ena eleven börjar med att ställa en fråga (Är jag en skådespelare?, Är jag från Norden?, Är jag en kvinna? osv..)
 • Eleverna turas om att fråga varandra frågor. Kom ihåg att endast svara JA eller NEJ :-)
 • När det är 30 sekunder kvar av chattiden, avslöjar Nordisk Skolchatt vem man är. Leken avrundas, och det är tid till att säga hejdå.
 • Kom ihåg att det är schysst att säga hejdå – det är viktigt och det är bra stil.
 • Efter 5 minuter skickar Nordisk Skolchatt automatiskt eleverna vidare till ett nytt möte på en annan slumpmässig plats i Norden – leken är i gång igen! 

 

 

STARTA NORDISK SKOLCHAT HÄR

Billeder

ipad skolechat.jpg skolchatt.jpg geojagten.jpg kendisjagten.jpg