Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

31-10-2013

Norden har fått en ny och gratis undervisningsplattform!

Norden har fått en ny och gratis undervisningsplattform!

Föreningarna Nordens Förbund kan efter flera års arbete nu glatt meddela, att undervisningsplattformen Norden i Skolan står klar till fri användning. Plattformen skall styrka undervisningen i grannspårken danska, norska och svenska för lärare och elever i hela Norden, så att folk i Norden också i framtiden kan kommunicera och utbyta  erfarenheter med varandra på ett av de skandinaviska språken. 

Norden i Skolan lanceres i en tid, då den inbördes språkförståelsen är nedåtgående  i stort sätt alla länder. Undersökningra har visat, att fler och fler personer upplever det som svårt att taal med varandra och kanske ännu värre att många helt enkelt int evet att det går.  Det ska lvi göra något åt, - och det goda är, att det kan vi göra något åt. Grannspårken är så lika, att vi med den rätta tillgången till undervisnin med en fohållandevis blygsam insats kan bryta ner spårkbarriärer, som har fått bygga upp sig.  Norden i Skolan törs ändå påstå, att vägen dit kan bli både rolig, levande och beröra både lärare och elever. 

 

Att styrka grannspråksförståelsen är både en politisk önskan, som står inskirvet centralt i alla nordiska länders lärorplaner, och icke minst en rigtigt  god idé. På Norden i Skolan har vi i första hand prioriterat material till 7.-10. klass, men redan nu kan plattformen användas av både de yngre klasserna i grundskolan, ocjh de äldre eleverna på gymnasiet. Vi gläder oss åt, att läaere och elever i hela Norden tar plattformen till sig och önskar varmt velkomna till Norden i Skolan.

 

Med vänlig hälsning,

Thomas Henriksen

Projektledare för Norden i Skolan