Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

07-11-2017

Nytt gratis undervisningsmaterial för gymnasieutbildningar om "Nyare nordisk realism" och "Arktis och riksgemenskapen"

Nytt gratis undervisningsmaterial för gymnasieutbildningar om "Nyare nordisk realism" och "Arktis och riksgemenskapen"

Nu lanserar utbildningsportal Norden i Skolan, i regi av Föreningen Nordens Förbund och Nordiska Ministerrådet, ett antal gratis läromedel för gymnasieutbildning som fokuserar på nordiska språk, kultur, historia och samhälle. "Nyare nordisk realism" och "Arktis och riksgemenskapen" är ämnen i de första materialen som finns tillgängliga på nordenskolen.org från 6 november 2017.

Syftet med materialen är att ge elever i hela Norden en bättre inblick i nordisk kultur, språk, historia och aktuella samhällsproblem.

De första två teman vänder sig till att lärare i danska, samhällskunskap, geografi och historia med teman på nyare nordisk realism, samt Arktis och riksgemenskapen Danmark, Färöarna och Grönland i Nordatlanten.

Se de nya materialen för gymnasiet här och här

Nordeniskolen.org välkomnar gymnasiet

Materialen finns tillgängliga på utbildningsportalen nordeniskolen.org, som sedan 2013 har erbjudit gratis undervisningsmaterial till grundskolelärare i hela Norden. I dag använder 10 000 lärare portalen och Norden i Skolan utvidgar sig nu med material riktade för gymnasieutbildning.

Programchef Thomas Henriksen förklarar:

"Vi önskar att stärka undervisningen i gymnasieskolor och ge eleverna mer kunskap om språk, kultur, historia och aktuella samhällsfrågor i de nordiska länderna. Genom att införa en nordisk dimension i utbildningen, kan man faktiskt stärkt sin normala undervisning samtidigt som man utrustar ungdomar med språk och kultur för att kunna delta i de många möjligheter och fördelar som de nordiska länderna erbjuder. "

Undervisningsmaterial för gymnasieskolor har varit under utveckling länge, och det har gett möjligheten att upprätta samarbetskontakt med gymnasieskolor i de nordiska länderna. Så det är först nu som nordeniskolen.org verkligen har något att erbjuda alla lärare och elever på gymnasieutbildning.

 

Arktis och riksgemenskaperna: Ett högaktuellt tema i förändringsvärlden

Materialet om Arktis och riksgemenskaperna Danmark, Färöarna och Grönland erbjuder lärare och elever en spännande kurs som fokuserar på relationer och (makt) förhållandena i Arktis. I takt med den globala klimatförändringen har Arktis populärt kallats "het". Ny strategisk vattenväg för sjöfarten skapar förväntningar på nya vinstmöjligheter, vilket aktualiserar förståelse för riksgemenskapen och relationen mellan Danmark, Färöarna och Grönland.

Dokumentärserien 'riksgemenskapernas historia' från 2016, producerad av danska Martin Breum och Jakob Gottschau, utgör kärnan i det nya undervisningsmaterial som innehåller utvalda akademiska texter, analyser, officiella dokument, tidningsartiklar, debatter m.m. Universella begrepp som mjuk och hård makt och kolonialism gör materialet relevant för studenter i alla de nordiska länderna.

Utbildningskonsult och gymnasielärare Niels Vinther, som har hjälpt till att producera materialet, förklarar:

"Utvecklingen av Arktis och riksgemenskaperna Danmark, Färöarna och Grönland kan användas både i samhällskunskap, geografi och historia: Den ger en god inblick i det ömsesidiga beroendet mellan parterna i den nationella gemenskapen och en förståelse för de relationer som står på spel i nationer med självstyre och autonomi. Temat fokuserar också på andra frågor i Arktis t.ex. den nuvarande striden över Nordpolen mellan riksgemenskaperna och de andra arktiska kuststater som blir mer aktuellt med att isen i norra ishavet smälter. "

 

Nyare nordisk realism: Nya verklighetsvinklar

Materialet om nyare nordisk realism riktar sig för undervisningen i danska och ger eleverna en introduktion till nordisk litteratur sedan 2000. Fokus ligger på frågor som socialt arv, sexualitet, missbruk, död och barndomstrauma – aktuella problem, som blir debatt med materialet av Georg Brandes ord genom relaterade uppgifter och kreativa skrivövningar. Materialet kan användas oberoende eller t.ex. som en del av temat om realism eller naturalism. Den kan också användas som textläsning och textanalys.

Utbildningskonsult och gymnasielärare i danska Michael Friis Møller, som har hjälpt till att utveckla materialet, säger:

"Utvecklingen av den senaste tidens nordiska realism i dansk undervisning ger insikt i de olika upplevelser av verkligheten i de nordiska länderna - Erfarenheter som öppnar upp intressanta reflektioner och perspektiv på vardagen och samhället i de olika nordiska länderna. Det gör att studenter kan få inblick i barn- och ungdomslivet i våra grannländer och utforska gemensamma nordiska trender. "

Temat om Arktis finansieras av Nordregio, medan temat om den nyare nordiska realismen finansieras av Nordplus Språk och Kultur.

Se de nya materialen för gymnasiet här och här