Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

28-09-2015

Resurser och Råvaror - fiskeri

Resurser och Råvaror - fiskeri

Varifrån kommer maten?
Nytt och gratis undervisningsmaterial till alla 12-14 åriga i Norden om Resurser och Råvaror.

En undersökning från 2013 visar at en tredjedel av alla barn och ungdomar inte hjälper till med matlagningen hemma – och samtidigt stiger förbrukningen av förfabricerad mat. Detta innebär att många av dagens skolbarn vet mycket mindre om varifrån maten kommer än för bara en generation sedan.
Norden i Skolan sätter därför med ett nytt tema fokus på resurser och råvaror och sjösätter samtidigt Kampen mot Matspill. När vi vet mer om de resurser vi använder blir vi nämligen också bättre på att ta vara på dem. De nya temana berättar om framtidens möjligheter för hållbart fiske, skogsbruk, husdjurshållning och spannmålsodling och kopplas till målsättningarna i nordiska skolors läroplaner i biologi, SO och NO.

 

Havets matkista
Island är det av de nordiska länderna som har kommit längst med att minska spillet vid fiskfångst. Norden i Skolan har sett närmare på isländskt fiskeri och besökt lokala producenter som arbetar med hållbar utveckling och nyskapande metoder att minska spillet vid fiskfångst. Från och med 11 november 2015 kommer elever i Norden ha tillgång till undervisningsmaterial och material till eftertanke på www.nordeniskolen.org, om fisk som resurs och råvara, om hållbart havsbruk, och också lära känna begrepp som t.ex. biodiversitet och hållbarhet.

 

Spill kan också undvikas med innovativ utveckling

Numera är torsken den fiskart som islänningarna har kommit längst med att utnyttja helt och hållet, och det är ett område som fortfarande håller på att utvecklas. Ett exempel på nyutveckling i området är det nordisländska Kerecis, som har utvecklat vävprodukter av torskskin som har visat sig vara bra mot kroniska hudsjukdomar och andra hudskador.

Ett totalt utnyttjande av torsken är även ett fokusområde i ”Hús sjávarklasans” – ett modernt kontorskluster av företag och entreprenörer med maritimt fokus. Här håller Codland till; ett litet företag som har som mål att utnyttja alla biprodukter av torsken till 100 %. Produkter i utveckling just nu är t.ex. mineraltillskott utvunnet av torskens ben, och djurmat som kan användas som ekologiskt gödsel och fungerar på alla växtens utvecklingsstadier.

Med det nya undervisningsmaterialet på www.nordeniskolen.org kommer eleverna bli presenterade för torsken som ett exempel på hur man kan förstå, behandla och förbruka en nordisk råvara på ett mer hållbart sätt.

 

Grundlag för en mer hållbar framtid
Vad gäller hållbar utveckling så är Skandinavien och Nordeuropa faktiskt de områden där certifiering av hållbart fiske står starkast just nu. Den kändaste av dessa är Marine Stewardship Council (MSC); ett globalt samarbete med partnerskap med mål att främja hållbara fiskeprinciper. När Norden i Skolan frågade MSC’s projektledare i Island och det nationella koordineringsorganet Iceland Sustainable Fisheries så var den deklarerade målsättningen 100 % hållbarhet.

Det är fortfarande en lång väg kvar. Men Norden i Skolan kan förstås inte göra annat än att stödja ambitionen! Med portalens nya undervisningsmaterial kommer Nordens elever presenteras för ämnen både om hur konsumenter och verksamheter kan tänka och agera för en hållbarare framtid.

 

Nordisk roll
Den isländska fisken har spelat en historisk roll i nordiska sammanhang, och det gör den också i dag. I samarbete med andra nordiska länder, organisationer och institut arbetas det i dag på att forska om hållbarhet inom fiske. Inom näringslivet stiger medvetenheten om att hitta nya och bättre lösningar, både nationellt och i Norden, för hållbarare lösningar.
Det finns fortfarande mycket att ta tag i. Men de nordiska länderna har både nationellt, tvärnordiskt och globalt ett starkt grundlag för att bygga broar för en hållbarare framtid. Med Norden i Skolans nya undervisningsmaterial om resurser och råvaror kan eleverna bättre känna till skillnader och likheter i Norden och inspireras till hur man strävar mot en hållbarare framtid.

 

Framtidens konsumenter ute på fältet
Ett sätt att få elever, framtidens konsumenter, att tänka på varifrån maten kommer är att komma ut på fältet och se råvaran. Med det kommande undervisningsmaterialet vill Norden i Skolan gärna uppmana elever att bli kunnigare på både sitt eget närområde och hur nordiska råvaror är olika från land till land.

I somras var Norden i Skolan med om ett studiebesök arrangerat av det lilla företaget Codland för 15-16 åriga i fiskesamhället Grindavík i Island, som handlade precis om det att bli kunnigare om sitt eget närområde. Under turen besökte de unga Grindavík- invånarna bl.a. den lokala fiskeproducenten Stakkavík som arbetar med färsk fisk. Här kunde de unga se hur fiskarna blev bearbetade, från ankomst som hela fiskar, till bearbetning av de fiskfiléer som vi känner igen från affären. Många av de unga har familj och bekanta som jobbar med fisk. Med besöket i Stakkavík kunde de få en bättre förståelse av hur fisken ser ut och behandlas som resurs och råvara, i sina egna närområden, och bli kunnigare på om de själva skulle vilja specialisera sig inom havsbruk.
Läs mera om årets nya teman och tävla med din klass i Kampen mot Matspill på www.nordeniskolen.org.

 

Delta i Kampen mot Matspill:
1. Anmäl din klass
2. Registrera klassens matspill i minst en vecka
3. Nu deltar du i kampen mot matspill

Pris: 5000 DKK (6200 SEK) till klasskassan