Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

12-05-2016

Skollärare i hela Sverige får gratis tillgång till filmer

Skollärare i hela Sverige får gratis tillgång till filmer

 

Nu får alla lärare i Sverige och de övriga nordiska länderna gratis tillgång till filmer från hela Norden. Det sker när läroportalen Norden i Skolan i dag lanserar ett helt nytt filmutbud med 39 kort- och dokumentärfilmer.

Nu kan lärare och elever i hela Norden se fram emot ett pärlband av nordiska kort- och dokumentärfilmer. Filmerna kan användas kostnadsfritt till undervisning på skolorna och ska vara med om att stärka dansk-, norsk- och svenskundervisningen samt främja nordisk kultur i de nordiska länderna. Det nya filmutbudet är bara det senaste initiativet på Nordens största läroportal, Norden i Skolan.
Det nya filmpaketet består av 39 utvalda kort- och dokumentärfilmer. Filmerna är på språk från alla nordiska länder, och som en nyhet kan alla filmer visas med undertexter på ett av de åtta nordiska språken; danska, norska, svenska, finska, isländska, färöiska, grönländska och samiska. En funktion som lärare har efterfrågat i längre tid:

-På Norden i Skolan arbetar vi stenhårt för att hela tiden göra undervisningsmaterialet så tidsenligt som möjligt. Därför är jag otroligt glad för att nu kunna presentera ett filmutbud som lärarna har efterlyst i längre tid, och gör det möjligt att jobba med grannspråkförståelsen på ett nytt och levande sätt, säger programchef, Thomas Henriksen.

Det nya filmutbudet gör det lätt för alla lärare i de nordiska länderna att undervisa eleverna i grannspråken på ett helt nytt sätt. Till varje film finns det arbetsuppgifter som har med bestämda undervisningsteman att göra och som hänvänder sig till olika åldrar med både texter, dikter och musik. Filmpaketet är därmed ett nytt alternativ i grannspråkundervisningen:

– Norden i Skolans filmutbud ger lärare en helt ny möjlighet att jobba med de nordiska språken, och på ett nytt och annorlunda sätt. Samtidigt hoppas vi att paketet kommer vara med om att väcka elevernas intresse för grannspråken och kulturerna, och få dem att dyka ner i alla de möjligheter och upplevelser som öppnas med en större grannspråkförståelse, förklarar Thomas Henriksen.

Filmutbudet på Norden i Skolan är gratis för alla lärare i Norden. För att få tillgång till filmer, arbetsuppgifter m.m. ska man registrera sig som användare på www.nordeniskolen.org

 Norden i Skolan har funnits sedan 2012 och är en gratis läroportal som ger lärare och elever i alla nordiska länder helt nya möjligheter för att arbeta med nordiskt språk och kultur, samt klimat och natur. Norden i Skolan riktar sig till undervisning på både grundskolenivå och gymnasienivå. Nu mera finns det 4700 registrerade lärare på portalen som utvecklas av Föreningarna Nordens Förbund. Det nya filmutbudet stöttas av Nordiska Ministerrådet och Nordisk Språkkoordination.