Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Om Norden i Skolan

GRATIS UNDERVISNINGSPLATTFORM FÖR HELA NORDEN

Norden i Skolan är en gratis undervisningsplattform som ger lärare och elever i grundskolan och gymnasiet i hela Norden unika möjligheter att arbeta med skandinavisk grannspråksförståelse och nordisk kulturförståelse. Materialet är indelat i tre ämnesområden: ’Språk och kultur’, ’Historia och samhälle’ och ’Klimat och natur’. Allt undervisningsmaterial utgår från ett nordiskt perspektiv och är utvecklat för att stödja målen i samtliga nordiska läroplaner.

 

Norden i skolan administreras av Föreningarna Norden. Projektet är non-profit och stöds av Nordiska ministerrådet. 

 

 

SPRÅK OCH KULTUR

Primärt ämnesområde: språkämnen (grundskola + gymnasiala utb.)

 

‘Språk och kultur’ erbjuder ett urval av texter, sånger och kortfilmer från hela Norden och skapar en spännande kulturell ram runt undervisningen där eleverna, genom att se sakerna från en annan vinkel – till och med på ett annat språk – blir mer medvetna om deras egna språk- och kulturförståelse.

 

Undervisningsmaterialet tar utgångspunkt i att skandinavisk grannspråksundervisning är något annat än traditionell modersmålsundervisning. Materialet har utvecklats med fokus på grannspråksdidaktik som sätter talspråk och hörförståelse i centrum. Men för att lära sig ett språk räcker det inte att endast lära sig om det – man måste också ha möjlighet att använda det! Därför erbjuder Norden i Skolan möjligheten att skapa autentiska språkmöten mellan nordiska skolklasser genom Nordisk Skolchatt och nordiska vänklasser.

Se materialet till ’Språk och kultur’

 

 

HISTORIA OCH SAMHÄLLE

 

Primärt ämnesområde: historia och SO (primärt gymnasiala utb.)

 

’Historia och samhälle’ erbjuder undervisningsteman som stärker förståelsen av aktuella nordiska historie- och samhällsfrågor. Norden i Skolan sätter i första omgången fokus på Arktis och riksgemenskapen mellan Danmark, Färöarna och Grönland. Vad innebär det när isen smälter i Arktis? Varför skapar det ett behov för att förstå de interna dynamikerna som står på spel i riksgemenskapen? Och vad är skillnaden mellan mjuk och hård makt?

Se materialet till ’Historia och samhälle’

 

 

KLIMAT OCH NATUR

 

Primärt ämnesområde: Natur- och samhällsorienterade ämnen (än så länge primärt högstadiet)

’Klimat & Natur’ erbjuder undervisningsteman som hållbarhet, energiförbruk och plast i havet. Eleverna lär sig samarbeta med andra jämnåriga i Norden för att hitta hållbara miljövänliga lösningar som kan fungera i skolan, i hemmet och i lokalmiljön. Undervisningsmaterialet ger elever redskap för att förstå och förhålla sig till globala klimatutmaningar, och för att själv kunna hantera de mer lokala utmaningarna.

Se materialet till ’Klimat & Natur’

 

 

VÄNKLASSER

Alla våra tre ämnesområden blir bättre med en nordisk vänklass. Därför kan du hitta och etablera ett samarbete med nordiska vänklasser på Norden i Skolan. Samarbetet med jämnåriga från ett annat nordiskt land tillför en spännande dimension i undervisningen. I tillägg till att vara inspirerande och innehållsmässigt meningsfullt för eleverna, lär sig eleverna att kommunicera med jämnåriga i Norden – och gör varje elev till en aktiv deltagare i sin egen läroprocess.

Läs mer och hitta en vänklass

 

 

Välkommen till hela Nordens undervisningsplattform!

 

Bilder

platformb-2.jpg