Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Om Norden i Skolan

GRATIS UNDERVISNINGSPLATTFORM FÖR HELA NORDEN

Norden i Skolan är en gratis undervisningsplattform som ger lärare och elever i alla nordiska länder unika möjligheter att arbeta med ämnesområdena ’Språk och kultur’, ’Historia och samhälle’ och ’Klimat och natur’ i ett nordiskt perspektiv. Undervisningsplattformen riktar sig mot grundskolan och gymnasiala utbildningar, och vann i 2011 de nordiska samarbetsministrarnas pris för att ha utvecklat ett koncept som stärker förståelsen av grannspråken danska, norska och svenska för barn och unga i hela Norden. Projektet är non-profit och stöds bl.a. av Nordisk språkkoordination, och Nordiska ministerrådet.

Alla ämnesområdena på portalen består av ett stort urval spännande undervisningsmaterial (litterära texter, kortfilmer, musik m.m.) med tillhörande arbetsuppgifter som stödjer målen i samtliga nordiska läroplaner. Se översikten över undervisningsmaterial HÄR och läs mer om ämnesområdena ‘Språk och kultur’, ‘Historia och samhälle’ och ‘Klimat och natur’ nedan. Här kan du även läsa om möjligheterna att hitta och etablera ett samarbete med en vänklass från ett annat nordiskt land.

 

 

SPRÅK OCH KULTUR

Primärt ämnesområde: språkämnen (grundskola + gymnasiala utb.)

 

Materialet under ‘Språk och kultur’ tar utgångspunkt i att grannspråksundervisning är något annat än traditionell modersmålsundervisning. Uppgifter och innehållselement har utvecklats och ihopsatts med ett särskilt grannspråksdidaktiskt fokus som bl.a. sätter talspråk och hörförståelse i centrum. Och för att lära sig ett språk räcker det inte att endast lära sig om det – man måste också ha möjlighet att använda det! Det har man på Norden i Skolan, bl.a. via kommunikationsverktyg som chatt, videochatt och en vägg som gör det möjligt att använda grannspråken i ett autentiskt sammanhang med vänklasser.

 

Ett urval av litterära verk och kortfilmer från hela Norden skapar en spännande kulturell ram runt undervisningen där eleverna, genom att se sakerna från en annan vinkel och ett annat perspektiv – till och med på ett annat språk – blir mer medvetna om deras egna språk- och kulturförståelse.

 

Hitta materialet till ’Språk och kultur’ HÄR.

 

 

HISTORIA OCH SAMHÄLLE

Primärt ämnesområde: historia och SO (än så länge primärt gymnasiala utb.)

 

Materialet under ’Historia och samhälle’ erbjuder undervisningsförlopp som stärker förståelsen av aktuella nordiska historie- och samhällsorienterade ämnen. Norden i Skolan sätter i första omgången fokus på Arktis och riksgemenskapen mellan Danmark, Färöarna och Grönland. Vad vill det t.ex. säga att isen håller på att smälta i Arktis? Varför aktualiserar det ett behov för att förstå de interna dynamikerna som står på spel i riksgemenskapen? Och vad är skillnaden mellan mjuk och hård makt?

 

Materialet om Arktis och riksgemenskapen rättar sig mot gymnasiala utbildningar. Norden i Skolan vill även framöver utveckla historie- och SO material för grundskolan.

 

Hitta materialet till ’Historia och samhälle’ HÄR.

 

 

KLIMAT OCH NATUR

Primärt ämnesområde: NO och SO (än så länge primärt högstadiet)

 

Undervisningsmaterial under ’Klimat & Natur’ sätter fokus på aktuella teman och ämnen som bl.a. hållbarhet, energiförbruk och plast i havet. Eleverna lär sig samarbeta med andra unga i de nordiska länderna för att hitta hållbara lösningar som kan fungera i vardagen, hela vägen från Grönland i nord till Finland i öst. Genom arbetet med materialet tillägnar eleverna sig redskap för att förstå och förhålla sig till globala klimatutmaningar, och för att själv kunna hantera de mer lokala utmaningarna. Uppgifter går bl.a. ut på att hitta miljövänliga lösningar på skolan, i hemmet och i lokalmiljön. Eleverna har även möjlighet att undersöka var energin ska komma från i framtiden och utforska dilemman mellan moderna livsstilar och resursförbruk.

 

Hitta materialet till ’Klimat & Natur’ HÄR.

 

 

VÄNKLASSER

På Norden i Skolan kan du hitta och etablera ett samarbete med nordiska vänklasser. Samarbetet med jämnåriga från ett annat nordiskt land medför en spännande dimension i undervisningen. I tillägg till att vara inspirerande och meningsfull för eleverna, skapar vänklassfunktionen även en ram för undervisningsförloppen, som gör var enkel elev till en aktiv deltagare i sin egen läroprocess.

 

Läs mer och hitta en vänklass HÄR.

 

Läs mer om vilka möjligheter det finns för att söka ekonomiskt stöd för att utvidga vänklassamarbetet HÄR

 

 

Bilder

platformb-2.jpg