Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Nästa skolchatt!

Temachatten 'Klimat'

Klimadag

Anmäl klassen HÄR. Inloggningsuppgifter att dela med eleverna hittar du under ’mitt konto’, alla dina elever kan använda samma inloggningsuppgifter.

 

Utbildning är grundläggande för att uppnå en hållbar utveckling, vilket anges i mål 4.7 i FN:s Agenda 2030. För att bidra till det planerar Norden i skolan tillsammans med Friluftsrådet Nordisk skolchatt om klimat. Temachatten 'Klimat' tar utgångspunkt i FN:s globala mål för hållbar utveckling.

 

Nordiska klimatdagen 11 november
- Nordisk skolchatt med mål 7, 12 och 13 i fokus     

11.11.2021 kl. 13-14 (CET) 

 

Varför Nordisk skolchatt om klimat? 

Klimat- och miljöfrågor är gränsöverskridande till sin natur och kräver samarbete och kommunikation länder emellan. En nordisk dimension i klimat- och miljöundervisningen, med fokus på samarbete, gemensamma utmaningar och lösningar, skapar mervärde. Samarbetet är viktigt för att ha bättre möjlighet att kunna påverka på en global nivå, samtidigt som vi kan lära av varandra. Att arbeta med frågorna ger också de unga, som är viktiga aktörer för förändring, både verktyg för och en röst i dagens och framtidens klimatdebatt. 

 

Målgrupp och material:

Åk 7–10 i Sverige, Danmark, Färöarna, Grönland, Finland och Åland, motsvarande åk 8–10 i Norge och Island. Alla elever i Norden är välkomna att delta, men kommunikationen kommer primärt vara på danska, norska och svenska.

Temachatten 'Klimat' fokuserar både på skandinavisk grannspråksförståelse och på hållbar utveckling. Konceptet är upplagt för ett ämnesövergripande samarbete mellan lärare i naturvetenskapliga ämnen, samhällskunskap och modersmålslärare.

Man kan välja att låta Nordisk Skolchat om klimat inkluderas i ett större undervisningstema - se lärarhandledning. I materialet får eleverna förberedande uppgifter på samma tema som de sedan diskuterar med andra elever under Nordisk skolchatt om klimat. Under chatten kommer slumpmässiga frågor eller diskussionsämnen att dyka upp så att alla deltagare ser dem. 

 

Frågor
För dig som vill förbereda din klass lite extra kan ni tjuvkika på frågorna här:

1. Vilka problem leder ett varmare klimat till?
2. Vem drabbas hårdast av klimatförändringarna?
3. Vem har ansvaret för att bromsa den globala uppvärmningen?
4. Är du orolig för klimatförändringarna och vad är du mest oroad över?
5. Varför är det viktigt att det finns massor av olika sorters djur, insekter och växter (biologisk mångfald)?
6. Är det den rika eller fattiga delen av världen som har störst ansvar för utsläppen av växthusgaser?
7. Hur vill du att världen ser ut år 2050?
8. Hur tror du att resor kommer att gå till år 2050?
9. Hur tror du att våra matvanor kommer att ha ändrats år 2050?
10. Varför måste vi sluta använda fossila bränslen som kol och olja?
11. Vilka energikällor tror du kommer vara vanligast i ditt hemland 2050 och varför?
12. Varför är det viktigt att begränsa den globala uppvärmningen så mycket som möjligt?
13. Vad borde politiker göra för att bromsa den globala uppvärmningen?
14. Kom överens om tre saker som skulle vara bra för planetens framtid
15. Kom överens om tre saker som är dåliga för planetens framtid