Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Lärarvägledning

Film om grannspråken

Svenska, norska och danska är nära språkliga grannar och utgör tillsammans med isländska  och färöiska de nordiska språken. I filmen samtalar Amie, Sandra och Johannes om värdet av den språkliga gemenskapen i Norden och varför det är viktigt att använda modersmålet när man möter nordiska grannar.