Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Om grönländska

Årskurs: 4.-6. klass 7.-10. klass Skolämne: Svenska Lärandefokus: Kunskap om nordiskt språk Tema: De nordiska språken Ämnesområde: Danska Typ: Text

Språk: grönländska

Antalet talare: cirka 55 000
Exportord: anorak, igloo och kajak
Hur man hälsar: inuugujog, kutaa eller haluu
Svårast att säga: Taskeqakataqaanga (jag är trött på att bära den här ryggsäcken)

 

undefined

 

Grönländskan är som en byggsats

Grönländska - eller kalaallisut, som grönlänningarna själva kallar sitt språk - liknar inget annat språk som du har träffat på. Det märker du bara genom att slänga ett öga på exempeltexten. Den består bara av 72 ord, jämfört med exempelvis 108 i den danska översättningen och 90 i den finska. Å andra sidan är orden väldigt långa.  Kan du förstå något av dem? Vad betyder paaseqatigiilluarsinnaapput? Eller oqaatigineqarsinnaammata?


De långa orden förklaras med att grönländska är ett polysyntetiskt språk. Det innebär att delar av och böjningar kan fogas samman till långa ordkedjor. Ett sådant exempel är qimmersuaqarusunngilaq, som betyder Han vill inte gärna ha en stor hund. De flesta grönlänningar har säkert aldrig använt ordet, men om behovet uppstår kan de skapa det utan problem. De kan också förstå det om det dyker upp i en text, eftersom det är möjligt att identifiera delarna. Qimmeq betyder hund, suaq betyder stor, qar betyder har, nngi betyder inte och gusup betyder önska att. Grönländskans motsats är kinesiskan. Här finns nästan inga böjningar eller ändelser. Istället uttrycks grammatiska element med fristående ord eller tecken. Medan språk av grönländskans typ brukar kallas för syntetiska är kinesiskan ett analytiskt språk.


Renodlade syntetiska eller analytiska språk är sällsynta. I själva verket finns det både syntetiska och analytiska drag i nästan alla språk. Svenskan använder ju exempelvis ändelser för att uttrycka bestämdhet, medan engelskan använder det fristående ordet the. Däremot har svenskan många fristående prepositioner, där exempelvis finskan istället använder böjningsändelser som fogas till ordstammen.

 

 

Grönländskans närmaste släktingar

Grönländskan är visserligen speciell, men det finns några andra språk som kan räknas till grönländskans släktingar. Språkfamiljen kallas för eskimåisk-aleutiska språk och talas av 100 000 människor - varav alltså hälften är grönlänningar. Talarna är utspridda över ett stort område i norr, från Sibirien i Ryssland via Grönland till Kanada och Alaska i Nordamerika. Det näst största eskimåisk-aleutiska språket heter inukitut och talas av cirka 20 000 människor i Kanada. Grönländska, inukitut och de andra språken i språkfamiljen är så pass lika att de är inbördes förståeliga.


Däremot är det inte alldeles enkelt för alla grönlänningar att förstå varandra. Skillnaderna mellan de västgrönländska och östgrönländska dialekterna är stora, vilket inte är så konstigt med tanke på de geografiska avstånden. Grönland är trots allt, med sina dryga 2 miljoner kvadratkilometer, världens största ö.

 

 

Språklig press från danskan

När Grönland kolonialiserades av Danmark på 1700-talet utsattes grönländskan av stark dansk konkurrens. Det berodde inte på någon massiv dansk inflyttning (det bor inte mer än cirka 7 000 danskar på Grönland), utan snarare på att danskan tog över i alla officiella sammanhang. När grönländskan inte talades i exempelvis skolan, kyrkan, näringslivet eller av de styrande politikerna utvecklades inte heller viktiga ord och begrepp. Grönländskan var på väg att bli ett språk som bara fungerade i hemmet och den privata sfären.


Det fanns dock danska kolonisatörer som intresserade sig för det inhemska språket. En sådan var missionären Paul Egede. Han flyttade till Grönland som barn och var en av de första danskar som lärde sig språket som ett andra modersmål. I mitten av 1700-talet publicerade han sina kunskaper i den första grönländska ordboken och grammatiken. Sedan dess har det kommit många ordböcker och grammatik, så jämfört med många andra nordamerikanska ursprungsspråk är grönländskan väldokumenterad.


Under de senaste fyrtio åren har det gjorts stora insatser för att stärka och bevara grönländskan. Ett viktigt steg kom med det grönländska hjemmestyret 1979, då grönländskan blev officiellt språk på Grönland vid sidan av danska. När hjemmestyret omvandlades till selvstyre (självstyre) år 2009 stärktes grönländskans status ytterligare. Grönländska är numera ensamt officiellt språk på Grönland, vilket bland annat innebär att alla barn på Grönland får sin undervisning på grönländska. Språket används också på det grönländska universitetet Ilisimatusarfik och i den demokratiskt valda församlingen Inatsisartut. Dessutom har grönländskan en rik litteratur, så trots att UNESCO räknar grönländska till de hotade språken är ställningen stabilare än någonsin.Den här texten är översatt till alla nordiska språk. Här är den grönländska versionen. Klicka dig runt på webbsidan och jämför skillnaderna mellan dem och de andra nordiska språken:

 

Svenskit, norskit qallunaallu imminnut paaseqatigiilluarsinnaapput, Islandimiulli oqaasiinik paasinninnissaq ajornartorsiutiginerusarlugu, uffa ukiut tusindit matuma siorna Skandinaviami oqaatsinut Islandimiut oqaasii assingugaluartut. Islandimiut oqaasiinut qaninnerpaat tassaapput Savalimmiormiut oqaasii, taamaakkaluartorli oqaatsit ima assigiitsiginngillat Islandimiup Savalimmiormioq ajornartorsiuteqanngitsumik paasisinnaallugu.


Finskit oqaasii Estlandimiut oqaasiinut eqqaanarnersaapput, aammali saamiit oqaasiinut assingullutik. Assersuutigalugu, finskit oqaasiini saamiillu oqaasiini oqaatsit takisuunngorsinnaapput, naanerit oqaatsip nagguianut ilannguttakkat tapiliunneqarnerini. Kisiannili oqaatsit takisuut pineqartillugit kalaallit oqaasii immikkooruteqarluinnarput, tassami oqaatsit allat oqaaseqatigiit ilivitsut atorlugit oqaatigisaat kalaallisut oqaatsimik ataatsimik oqaatigineqarsinnaammata.

Bilder

25632681.601.png