Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Om isländska

Årskurs: 4.-6. klass 7.-10. klass Skolämne: Svenska Lärandefokus: Kunskap om nordiskt språk Tema: De nordiska språken Ämnesområde: Isländska Typ: Text

Språk: isländska
Antalet talare: ca. 320.000
Exportord: gejser och bärsärk
Hur man hälsar: hæ, halló eller góðan daginn
Svårast att säga: Það fer nú að verða verra ferðaveðrið (det kommer att bli värre resväder)

 


Det isländska alfabetet

En sak som skiljer isländskan från de skandinaviska språken är antalet bokstäver i alfabetet - det finns 32 stycken, trots att varken c, q, z och w finns med. Flera av vokalerna har en accent, som i orden árum, rót och þúsund, och uttalas med ett eget ljud. Á ska uttalas som diftongen /au/, ó ska uttalas som /åo/ medan ú liknar ett svenskt o-ljud.


Dessutom har islänskan (precis som färöiskan) två tecken som helt saknas i de skandinaviska alfabeten, nämligen þ (thorn) och ð (ed). Medan ed är en variant av bokstaven d är thorn en kvarleva från det gamla runalfabetet. En tid användes den även i engelskan för att markera th-ljudet i ord som think och thing. Medan ljudet saknas i de skandinaviska språken fyller det en funktion i isländskan. Därför överlevde bokstaven när islänningarna gick över till det latinska alfabetet.

 

Se film om isländska


Isländskan förändras … långsamt

Isländskan är det språk som mest liknar den fornnordiska som talades i hela Norden för tusen år sedan. En islänning kan till och med förstå texter från 1200-talet utan större problem. Grammatiken är i stort sett oförändrad, till exempel med fyra kasus (nominativ, genitiv, ackusativ och dativ). Det bidrar till att substantivets möjliga böjningsändelser blir betydligt fler än i de skandinaviska språken. Substantivets böjning bestäms inte bara av kasus, utan också av genus (maskulinum, femininum och neutrum) och om böjningsmönstret är starkt eller svagt. Dessutom förändras böjningen av bestämning och plural. Väldigt många böjningsändelser, helt enkelt. Den som vill lära sig isländska får ligga i.


Det finns flera anledningar till att isländskan har förändrats långsammare än svenska, norska och danska. En är att isländskan talas på en ö som har varit isolerad genom historien. Språket har inte varit lika hårt utsatt för utländska influenser. En annan är att det komplicerade böjningssystemet gör isländskan mindre mottaglig för lånord. Det blir svårt för främmande ord att smälta in. En tredje är att många islänningar värnar om sitt språk och vill behålla det i ursprungligt skick.


Isländska ord istället för lånord

När isländskan behöver ett nytt begrepp skapas nya isländska ord, ibland genom att gamla ord används med en ny betydelse eller genom att ett utländskt ord direktöversätts till isländska. Far betyder exempelvis flytta och sími betyder tråd. När telefonen blev populär i början av 1900-talet skapades sammansättningen farsími. World wide web - alltså www - heter veraldarvefurinn på isländska, som i direktöversättning blir något i stil med 'världs-väven'.


Men inte ens isländskan är helt fri från lånord. Det heter till exempel blogg och vídeó på isländska. En konservativ språkbevarare kan kalla en pizza för flatbaka (eller pítsa), men det är ett ord som inte har fått något genomslag hos gemena män. Inte ens den isländska stavningen pítsa verkar slå igenom. De flesta pizzerior i Reykjavik fortsätter att servera pizza med två z'or. 

 

Här är sju exempel på kreativa isländska ord. Sök gärna efter fler på nätet: 

 

dator tölva (av völva och töl, som betyder ungefär spåkvinna och tal)
demonstrera    halda kröfugöngu (hålla kravgång)
helikopter þyrla (virvla runt)
kontor skrifstofa (skrivstuga)
teater leikhús (spelhus)
pass vegabréf (vägbrev)
margarin smjörlíki (något som påminner om smör)

 

Jamför språken

Denna text är översatt till alla nordiska språk. Hitta likheter och skillnader genom att klicka runt på sidorna om språken. Här är den isländska versionen: 

 

Svíar, Norðmenn og Danir skilja hver annan nokkuð auðveldlega. Þeir eiga í meiri vandræðum með íslensku þrátt fyrir að íslenskan líkist skandinavíska málinu sem talað var fyrir þúsund árum síðan. Nánasti ættingi íslenskunnar er færeyskan en tungumálin líkjast þó ekki hvort öðru svo mjög að Íslendingur geti skilið Færeying án vandræða.


Finnskan minnir á eistnesku en á einnig ýmislegt sameiginlegt með samísku. Í bæði finnsku og samísku getur maður til dæmis myndað löng orð með því að bæta beygingarendingum við rót orðsins. Það er samt grænlenskan sem er í sérflokki hvað varðar löng orð. Meðan önnur tungumál nota heila setningu nægir stundum eitt grænlenskt orð.

 

Om du inte har studerat isländska är texten svår att förstå. Några ord känner du igen. Fyrir þúsund árum síðan betyder förstås för tusen år sedan. Nationalitetsbeteckningarna svenskar, norrmän och danskar är också nästan desamma, även om de skrivs med stor bokstav i isländskan. 

 

Finns det andra ord som du kan identifiera? Vad heter till exempel språk på isländska? Vad tror du ýmislegt betyder? Eller sérflokki?

Bilder

is.png