Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

De skandinaviska språken liknar varandra

Vem som helst kan se att svenska, norska och danska liknar varandra. Ungefär 90 % av ordförrådet är detsamma. Också grammatiskt är språken uppbyggda på samma sätt. Förklaringen är att de skandinaviska språken stammar från ett gemensamt urspråk. Språken är helt enkelt släkt med varandra.


Danska, norska, svenska, isländska och färöiska är exempel på språk som är nära släktingar. Längre bort i släktträdet hittar man tyska, franska och engelska, medan persiska, ryska och hindi hör till de skandinaviska språkens mest avlägsna släktingar. Men släktingar är de trots allt. Den familj som förenar alla dessa språk är den indoeuropeiska. Ungefär hälften av alla människor talar ett indoeuropeiskt språk, trots att miljardspråket mandarin hör till den sinotibetanska språkfamiljen. En tredje gigant är de afro-asiatiska språken. Det är en familj som växer i Norden, eftersom vanliga invandrarspråk som arabiska, tigrinja, somaliska och hausa är afroasiatiska. Finskan är däremot inte släkt med något av de skandinaviska språken. Finskans närmaste släktingar är estniska och samiska, men också ungerska tillhör den familj som kallas för uralaltaiska språk.

 

Vem som helst kan ju se att danska, norska och svenska är släkt med varandra, medan finskan inte är det. Men vad förenar de skandinaviska språken med persiska och ryska? Vad är det som bestämmer vilka språk som är släkt med varandra? Många språkforskare tror att alla indoeuropeiska språk har utvecklats ur ett gemensamt urspråk. Enligt den teorin talades det alltså en slags indoeuropeiska för mycket länge sedan, men ingen vet var, när och hur det lät. Men fortfarande kan man hitta gemensamma drag i de språk som är släkt. Det kan vara likheter i det grundläggande ordförrådet, grammatiken och ordföljden. Jämför exempelvis dessa ord på engelska, tyska, franska, ryska och finska:

 

undefined

 

Kan man se att engelska, tyska, franska och ryska är släkt med varandra, medan finska inte är det?

Författare: Fredrik Harstad

Skrivet år: 2012

Illustratör/Foto: Norden i Skolen