Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Språk i Norden - stora eller små?

Kanske tycker du att svenska, norska, danska och de andra nordiska språken är små språk. Och så klart, jämfört med kinesiska, engelska, spanska, hindi och flera av de andra giganterna har de nordiska språken inte mycket att komma med. På en topplista över världens språk hamnar svenska, norska, danska och finländska runt 100:e plats. Isländska, färöiska, grönländska och samiska finns ännu längre ner på listan.

 

undefined


I internationella sammanhang har vi sällan nytta av att kunna ett nordiskt språk. När vi reser utomlands eller träffar människor utanför Norden måste vi ta till något av de stora världsspråken, ofta engelska. Ett sådant språk brukar kallas för lingua franca, vilket syftar på det språk som man måste ta till när personer med olika modersmål vill prata med varandra. Det vanligaste lingua franca i vår del av världen är engelska.

 

undefined


Men man kan vända på resonemanget. När allt kommer omkring är inte en plats runt de hundra bästa så illa. Det finns ungefär 6000 språk i världen, så de allra flesta språken är betydligt mindre än de största språken i Norden. Jämfört med exempelvis liviska, manchuriska och pitesamiska, som är tre av de hundratals språk som hade under 100 talare i slutet av 2012, är de största nordiska språken oerhört stora och stabila. FN-organet Unesco menar att ungefär hälften av världens språk är hotade och kommer att dö ut inom en eller två generationer. Det hotet vilar inte över svenska, norska, danska, finska och isländska. Det kommuniceras och skrivs en massa på dessa språk varje dag. De talas på universitet, skolor och företag. De används till brev, fackböcker, skönlitteratur och en massa andra texter. Det finns grammatikböcker och ordböcker som beskriver hur språken ser ut. En ny generation nordbor kommer att få ett nordiskt språk som modersmål, och de kommer sannolikt att föra språkkunskaperna vidare till sina barn. Så är det inte för liviska, manchuriska och pitesamiska.

 

Ändå menar många att de skandinaviska språken är hotade? Finns det ett sådant hot?

Författare: Fredrik Harstad

Skrivet år: 2012

Illustratör/Foto: Norden i Skolen