Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Smeden og Bageren

220px-Wessel_smedbager04.jpg
Ljuduppspelning

Der var en liden Bye, i Byen var en Smed,

Som farlig var, naar han blev vred.

Han sig en Fiende fik; (dem kan man altid faae,

Jeg ingen har, det gaae

Min Læser ligesaa!)

Til Uhæld for dem begge to

De træffes i en Kroe.

De drak (jeg selv i Kroe vil drikke;

For andet kommer jeg der ikke.

Anmærk dog, Læser! dette:

Jeg immer gaaer paa de honette.)

Som sagt, de drak,'

Og efter mange Skieldsord, hidsigt Snak,

Slaaer Smeden Fienden paa Planeten.

Saa stærkt var dette Slag,

At han saae ikke Dag,

Og har ei siden seet'en.

 

Strax i Arrest blev Smeden sat.

En Feldskiær faaer den Døde fat

Og om en voldsom Død Attest hensender.

Den Mordere forhøres og bekiender.

Hans Haab var, at han skulle hisset gaae,

Og der Forladelse af sin Modstander faae.

Men hør nu Løier! netop Dagen,

Før Dom skal gaae i Sagen,

Fremtriner fire Borgere

For Dommeren; den mest veltalende

Ham saa tiltalede:

 

»Velviseste!

Vi veed, paa Byens Vel De altid see;

Men Byens Vel beroer derpaa,

At vi vor Smed igien maae faae.

Hans Død opvækker jo dog ei den Døde?

Vi aldrig faaer igien saa duelig en Mand.

For hans Forbrydelse vi alt for grusomt bøde,

Om han ei hielpes kan.« -

»Betænk dog, kiere Ven! der Liv for Liv maae bødes.« -

»Her boer en arm udlevet Bager,

Som Pokker snart desuden tager.

Vi har jo to, om man den ældste tog af dem ?

Saa blev jo Liv for Liv betalt.« -

 

»Ja,« sagde Dommeren, »det Indfald var ei galt.

Jeg Sagen at opsette nødes;

Thi i saa vigtigt Fald man maae sig vel betænke,

Gid vores Smed jeg Livet kunde skienke !

Farvel godt Folk! jeg giør althvad jeg kan.« -

»Farvel vel vise Mand!« -

 

Han bladrer i sin Lov omhyggelig;

Men finder intet der for sig,

Hvorved forbuden er, for Smed at rette Bager;

Han sin Beslutning tager,

Og saa afsiger denne Dom:

(Hvem, som vil høre denhan kom!)

»Vel er Grovsmeden Jens

For al Undskyldning læns,

Og her for Retten selv bekiendte,

Han Anders Pedersen til Evigheden sendte;

Men da i vores Bye en Smed vi ikkun have,

Jeg maatte være reent af Lave,

Ifald jeg vilde see ham død.

Men her er to, som bager Brød.«

 

»Thi kiender jeg for Ret:

Den ældste Bager skal undgielde det,

Og for det skedte Mord med Liv for Liv bør bøde,

Til velfortiente Straf for sig

Og ligesindede til Afskye og til Skræk«

 

Den Bager græd Guds jammerlig,

Da man ham førte væk.

 

Moral.

Beredt til Døden altid vær !

Den kommer, naar du mindst den tænker nær.

Logga in för att se mer

Författare: Johan Herman Wessel

Skrivet år: 1770

Utgivare: Votre Serviteur Otiosis

Inspelat av: Karsten Pharao

Vidste du, at...

Johan Herman Wessel var grandnevø til Tordenskjold - den danske flådes søhelt?

Uppgifter

 • 1Språk- och kulturförståelse

  Ensam:

  Dikten är skriven på gammal danska.

  • Vilka likheter har 1700-tals danska med nyare norska?
  • Skriv ner de ord som är skrivna med dubbla a'n (aa). Ändra dem till å'n - för att ändra det till nutida danska.
  • Skriv ner tio substantiv. (Lägg märke till att alla substantiv stavas med stort. I dag stavas alla substantiv med små bokstäver på danska.)
  • Hitta 10 slutrim - rimmar de också på ditt modersmål?
  • Skriv om ett av versen på ditt eget språk.
  • Hur fungerar dikten på nutidsspråk? 
 • 2In i texten

  Två och två:

  • Ge en kort resumé av texten för varandra. 

  • Skriv ner de tankar ni får när ni läser texten.

  • Vad tycker ni om domen?

  • Läs upp dikten med rytm och övertygelse för varann.

  • Hur känns det att lyssna på en 250 år gammal dikt?
 • 3Ner i texten

  Två och två:

  • Vem är berättaren i texten?

  • Vilken genre är texten?

  • Är den realistisk eller fantastisk?

  • Beskriv personerna i texten?

  • I vilken tid pågår texten?

  • Hur utvecklar texten sig? (Kronologiskt eller skiftande).

  • Beskriv plats och miljö för historien. (Kom ihåg både fysisk och psykisk miljö).

  • Används symbolspråk i texten?

  • Är det positiva eller negativa ord som författaren använder?

  • Hur tycker ni att titeln passar med innehållet?

  • Vad tror ni är författarens budskap med texten - förutom att man ska vara redo att dö?
 • 4Ut ifrån texten

  Grupp:

  • Kan ni komma på situationer då upplevelsen av rättvisa ersätts av en annan logik?

  • Vad hände?

  • Kan det finnas situationer där det är okej att någon tar straffen för en annan?

  Johan Herman Wessel var familj med den mycket kända Peter Wessel, också kallad Tordenskjold. Han finns på de flesta tändsticksaskarna i Danmark.

  • Hitta info on personen Tordenskjold.
  • Undersök hur situationen var i Norden på 1700-talet.

   

  undefined