Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Barn af Irak

Årskurs: 7.-10. klass Skolämne: Svenska Lärandefokus: Nordisk kulturförståelse Tema: Nordisk ID Ämnesområde: Danska Typ: Kort- och dokumentärfilm

Författare: Ala'A Mohsen

Regissör: Ala'A Mohsen

Skådespelare: Ala'A Mohsen

Produktionsår: 2011

Producent: Christian Vangsgaard

Bilder

barn-af-irak-forside1.jpg

Uppgifter

 • 1Språk- och kulturförståelse

  Gemensamt:

  • Beskriv Ala´As uppväxt som flykting i Danmark.
  • Hur ser han sig själv - kulturellt?
  • Inom vilka områden har han tagit till sig den danska kulturen?
  • I vilka känslomässiga konflikter står Ala´a?
  • Tror ni att Ala´as liv hade sett annorlunda ut om han i stället hade kommit som flykting till Sverige eller Norge?
 • 2In i filmen

  Grupp:

  • Olika etniska grupper har kommit till Norden sedan 1960-talet. Undersök hur invandringen (både gästarbetare och flyktingar) har varit i Norden sedan Andra Världskriget fram tills i dag.
  • När kom de olika befolkningsgrupperna - och varför?
 • 3Ner i filmen

  Grupp:

  • Beskriv de två miljöerna där Ala´a växte upp (Danmark - Irak)
  • Gör en personkarakteristik av Ala´a.
  • Hur tacklar han den kulturella identitetskris han är i?
  • Vad hade ni gjort i hans situation?
 • 4Ut från texten

  Gemensamt:

  • Genomgå gruppsvaren tillsammans.
  • Vad är nationell identitet?
  • Vad vill det säga att vara dansk, svensk eller irakier?
  • Vilka faktorer tycker ni har störst betydelse för om man kallar sig själv det ena eller det andra? (D.v.s. dansk, svensk o.s.v.)
  • Jämför eventuellt filmen med Svenhammeds journaler.