Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

SKAM 1: Dine meninger betydde liksom mer enn mine egne

Logga in för att se mer

Regissör: Julie Andem

Producent: NRK

Produktionsår: 2015-17

Tack till: Henrik Ibsens skrifter

Pedagogiska konsulenter : Trine Ferdinand og Dorte Haraldsted

Uppgifter

 • 1Mål

  Här kan ni lära att

  • läsa och översätta en norsk dialog från SKAM
  • undersöka det norska fenomenet "russebuss"
  • jämföra Eva med Nora från Et dukkehjem (1879)
  • förklara hur och varför Eva utvecklar sig till en självständig individ 
 • 2Före

  I första klippet pratar Eva och Isak om begreppet "russebuss". Det är ett särskilt norskt fenomen där gymnasieelever på sista året firar deras kommande studentexamen genom att festa på en buss i flera dagar.

  • Ta reda på mer om russebuss på nätet. Finns det några tillsvarande traditioner i ert land? Vad är likheterna och vad är skillnaderna? Och vad är deras fördelar och nackdelar? 
 • 3Under

  Uppgifter till 1. klippet

  Ni ska ta reda på vilka problem Eva kämpar med. I första klippet använder regissören, Julie Andem, sig av showing. Det är när regissören inte berättar hur personen är, men visar det indirekt genom personens handlingar och yttranden. Ni ska alltså komma fram till hur Eva mår och vilka problem hon har, utifrån det ni ser och hör.

  • Hur är Evas relation till tjejgruppen? Hur uttrycks det? Vad säger det om Eva?
  • Hur är Evas relation till Jonas? Hur uttrycks det? Vad säger det om Eva?
  • Vad säger det om Eva att hon ljuger om sitt betyg?
  • Vad säger det om Eva att hon inte er med i någon russebuss-grupp?

   

  Uppgifter till 2. klippet

  I jämförelse med första klippet använder Eva nu ord för att uttrycka sina känslor. I första klippet använder regissören sig som sagt av showing, där vi kan iaktta hur Eva har det. I sista klippet använder regissören sig av telling, där Eva berättar hur hon har det.

  • Läs och översätt den norska dialogen till ert egna språk (se dialogen under videospelaren till vänster).
  • Eva älskar fortfarande Jonas, men hon gör ändå slut med honom. Varför måste hon göra det?
  • Förstår ni Eva?
 • 4Efter

  Känner ni till karaktärer från andra filmer och böcker där huvudpersonen ställs inför ett liknande val?

  Nora, i pjäsen Et dukkehjem (1879) av Henrik Ibsen, tar ett liknande beslut. Den osjälvständiga hustrun Nora inser också att hon måste lämna sin man Helmer för att kunna bli en självständig människa.

  • Läs och/eller se den sista delen av skådespelet Et dukkehjem (s.85-93) och se om ni kan hitta likheter och skillnader i Evas och Noras motiveringar för att gå. Et dukkehjem på originalspråket danska: Et dukkehjem (pdf)

   

  Henrik Ibsen satte igång debatten om kvinnans roll med Et dukkehjem under den litteraturhistoriske perioden: det moderna genombrottet (1870-1890). På den tiden var kvinnornas rättigheter väsentlig sämre. På den här tiden hade de varken rösträtt, egendomsrätt, möjlighet för utbildning eller myndighetsrätt till sina barn. Et dukkehjem är berömt i hela världen som en ikonisk nordisk text om kvinnans frigörelse.

  • Är Evas inre kamp för att bli en självständig individ med egna åsikter och tron på sitt egna värde relevant för unga i ditt land idag? Känner ni till det från era egna liv? Är det lika relevant för pojkar som för flickor? Är det lika relevant för unga i andra världsdelar?
  • Är Noras kamp i Et dukkehjem för att inte bli behandlad som en söt docka av sin man och sin far fortfarande relevant för unga i dag?

   

  I de två klippen får vi inte veta något om varför Eva har utvecklat sig och till sist kan sätta ord på det hon känner. Kom med förslag på vad som kan vara orsakerna!

  • Brainstorma tillsammans över varför Eva har utvecklat sig till en självständig individ.
  • Dramatisera en enkel scen, som ni menar har varit avgörande för att Eva har utvecklat sig och stärkt sitt självförtroende. Någon av er kanske har sett hela säsongen och kan komma ihåg en scen därifrån, andra kan själva hitta på en scen. Uppträd för varandra i klassen och begrunda varandras val.