Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Lärarvägledning

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Ystävyys: opettajan opas

Årskurs: 7.-10. klass Skolämne: Svenska Tema: Vänskap Typ: Lärarhandledning

ESITTELY

”Ystävyyden karsiminen elämästä on kuin riistäisi auringon maapallolta”, kirjoitti roomalainen filosofi Cicero 30 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Ystävyys-teemassa keskitytään siihen, mitä ystävyys merkitsee ihmisille. Mitä ystävyydellä tarkoitetaan? Mihin ystäviä oikeastaan tarvitaan? Millaista on hyvä ystävyys?

Ystävyys-teemaan kuuluu tanskan-, ruotsin- ja norjankielistä ystävyyteen ja ihmissuhteisiin liittyvää opetusmateriaalia. Ihmiset ovat sosiaalisia olentoja, joille toisista huolehtiminen ja huolehdituksi tuleminen ovat mielekkään elämän edellytyksiä – Ystävyys-teema asettaa raamit tämän aiheen pohdiskelulle.

TAVOITE

Ystävyys-teeman tavoitteena on esitellä oppilaille erilaisia ystävyyteen liittyviä tunteita ja kokemuksia. Oppilaita kannustetaan pohdiskelemaan ja keskustelemaan siitä, millainen vastuu meillä on ystävistämme ja muista ihmisistä ympärillämme. Teeman kautta oppilaat tutustuvat tanskan, norjan ja ruotsin kieliin sekä puhutussa että kirjoitetussa muodossa. Kokonaisuudessaan teema tukee oppilaiden kykyä ymmärtää pohjoismaisia naapurikieliä sekä laajentaa heidän käsitystään ihmisten välisten suhteiden merkityksestä.

TEEMAN RAKENNE

Ystävyys-teemaan kuuluu tekstitettyjä lyhytelokuvia ja niihin kuuluvaa tekstimuotoista dialogia sekä otteita romaaneista ja novelleista äänitteen kera. Kaikkea materiaalia ei tarvitse hyödyntää, ja Norden i Skolan on koonnut kaksi valmista opetuskokonaisuutta: Ystävä vai vihollinen sekä Ystävyys ja vastuu. Opettaja voi valita yhden kokonaisuuden tai yhdistellä materiaalin aiheita vapaasti luokalleen sopivimmalla tavalla.

Opetuskokonaisuus 1: ’Ystävä vai vihollinen’

Valitse norjankielinen lyhytelokuva ’To mot en’, tanskankielinen novelli ’Veninder’, ruotsinkielinen novelli ’Liten julnovell’ sekä tanskankielinen teksti ’Blå øjne’. Tehtävissä keskitytään ystävyyteen, kiusaamiseen ja kilpailijuuteen sekä siihen, miten kaikki ihmiset vaikuttavat toistensa välisiin suhteisiin. Ajan salliessa kokonaisuus voidaan yhdistää teeman toiseen opetuskokonaisuuteen.

Opetuskokonaisuus 2: ’Ystävyys ja vastuu’

Valitse tanskankielinen lyhytelokuva ’Akvarium’, ruotsinkielinen novelli ’Miriam och jag och världen’ sekä norjankielinen ote romaanista ’Ingen dager uten regn’. Tehtävissä keskitytään siihen, kuinka ihmisten kanssa olemisesta sekä toisten auttamisesta saa voimaa, ja ne pohjustavat keskustelua siitä, millainen vastuu meillä on ystävistämme ja muista ihmisistä ympärillämme. Mikäli aikaa jää vielä yhdelle näkökulmalle ystävyydestä ja vastuusta, voi lyhytelokuvan ’To mot en’ katsoa muun materiaalin lisäksi.

TEHTÄVÄT JA ÄÄNISANAKIRJA

Kaikkiin yksittäisiin materiaaleihin kuuluu neljä erilaista tehtävätyyppiä. Tehtävien jaottelu ei välttämättä ole selkeää, mutta jaottelu voidaan nähdä tehtävän suorittamista ohjaavana:

  • Kielen ja kulttuurin tuntemus (Keskittyy kieleen ja kulttuuriin)
  • Teksti (Jäsennysosa)
  • Syventyminen (Analyysiosa)
  • Tekstin perusteella (Näkökulma)

Teksteihin on upotettu äänisanakirja, jota oppilaat voivat halutessaan hyödyntää. Oransseja sanoja klikkaamalla avautuu ikkuna, joka sisältää sanan ruotsin-, tanskan-, ja norjankieliset (kirjanorja ja uusnorja) käännökset sekä äänitteen, josta sanan voi kuunnella.

Logga in för att se mer

Pedagogiska konsulenter : Stefan Åge Hardonk Nielsen

Utgivare: Norden i Skolen

Utgivet: 2018