Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Lärarvägledning

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Lærerveiledning: Vennskap

Årskurs: 7.-10. klass Skolämne: Svenska Tema: Vänskap Typ: Lärarhandledning

INTRODUKSJON

«Å berøve livet vennskapet er som å berøve jorden solen» skrev den romerske tenkeren Cicero i år 30 fvt. Temaet Vennskap setter fokus på hvilken betydning vennskap har for mennesker. Hva vil det si å være venner? Hva trenger man egentlig venner til? Hva er et godt vennskap? 

 

Vennskap inneholder undervisningsmateriale på nabospråkene dansk, norsk og svensk, som behandler temaer om vennskap og relasjoner mellom mennesker. Mennesker er sosiale vesner som behøver noen å være glad i og noen som en glad i en for å ha det bra. Vennskap danner rammen rundt en refleksjon over vennskapets rolle i menneskers liv. 

 

 

 

FORMÅL

Formålet med temaet Vennskap er at elevene blir introdusert for forskjellige følelser og erfaringer tilknyttet vennskapsrelasjoner. Elevene oppfordres til å reflektere over og diskutere hvilket ansvar vi som mennesker har i forhold til venner og andre mennesker. I temaet møter elevene nabospråkene dansk, norsk og svensk i skrevet og talt form. Temaet vil i sin helhet bidra til å styrke elevenes nabospråksforståelse og utvide forståelsen for menneskers betydning for hverandre. 

 

 

 

TEMAETS OPPBYGNING

Vennskap består av kortfilmer med undertekster og tilhørende nedskrevet dialog samt utdrag av romaner og noveller med opplesning. Man behøver ikke å arbeide med alt materialet i temaet. Norden i Skolen foreslår to forskellige forløp (måter å gå gjennom materialet på): Venn eller fiende eller Vennskap og ansvarDu kan som lærer velge et av forløpene eller velge fritt mellom materialet i temaet, alt etter hva som er mest relevant for klassen din.

 

Forløp 1: ’Venn eller fiende´

  • Velg den norske kortfilmen «To mot en», den danske novellen «Veninder», den svenske novellen «Liten julnovell» og den danske teksten «Blå øjne». De tilknyttede oppgavene har fokus på vennskap, mobbing og rivalisering, og hvordan vi alle har en rolle å spille i forhold til hverandre. Hvis det blir tid kan dessuden forløp 2 kobles på. 

 

Forløp 2: ’Vennskap og ansvar´

  • Velg den danske kortfilmen «Akvarium», den svenske novellen «Miriam och jag och världen» og utdraget fra den norske romanen «Ingen dager uten regn». De tilknyttede oppgavene har fokus på viktigheten av å hjelpe og stå opp for hverandre. Oppgavene åpner opp for å reflektere over det ansvaret vi har for hverandre som venner og som medmennesker. Videre kan det være relevant å se kortfilmen «To mot en» for et ytterligere perspektiv på vennskap og ansvar.

 

 

OPPGAVER OG LYDORDBOK

Alt enkeltmaterialet har fire oppgavetyper knyttet til seg som ikke nødvendigvis er skarpt delt opp, men skal ses på som en veiledende inndeling:

  • Språk og kulturforståelse (Fokus på språket og kulturen)
  • Inn i teksten (Orienteringsdel)
  • Ned i teksten (Analysedel)
  • Ut av teksten (Perspektiveringsdel)

 

I tekstene ligger det en integrert lydordbok som elevene kan velge å benytte seg av. Ved å trykke på ordene, som er oransje, åpnes en boks hvor man kan høre ordet og se oversettelsen på dansk, svensk, bokmål og nynorsk.

Logga in för att se mer

Pedagogiska konsulenter : Stefan Åge Hardonk Nielsen

Utgivare: Norden i Skolen

Utgivet: 2018