Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Om grönländska

Språk: grönländska

Antal användare: cirka 55 000
Exportord: anorak, igloo och kajak

 

undefined

 

Grönländskan är som en byggsats

Grönländska - eller kalaallisut, som grönlänningarna själva kallar sitt språk – skiljer sig mycket från de andra språken i Norden. Det märker du bara genom att slänga ett öga på exempeltexten. Något som framförallt sticker ut är antalet ord. Den danska exempeltexten innehåller exempelvis 108 ord och den finska 90, medan den grönländska endast innehåller 72.

 

Det är alltså färre ord i den grönländska texten, men å andra sidan är orden väldigt långa. Att orden är långa beror på att grönländska är ett exempel på ett polysyntetiskt språk. Polysyntetiska språk kännetecknas av att orddelar (morfem) och böjningar inte fungerar som självständiga ord, men fogas istället ihop till en lång ordkedja. Ett sådant exempel är den grönlndska ordet qimmersuaqarusunngilaq, som betyder: Han vill inte gärna ha en stor hund. De flesta grönlänningar har säkert aldrig använt ordet, men om behovet uppstår kan de det utan problem. De kan också förstå det om det dyker upp i en text, eftersom det är möjligt att identifiera delarna. Qimmeq betyder hund, suaq betyder stor, qar betyder har, nngi betyder inte och gusup betyder önska att. Motsatsen till polysyntetiska språk är analytiska språk. Typiskt för analytiska språk är att böjningar och orddelar (morfem) uppträder som fristående ord istället för att flätas samman till en lång ordkedja.


Renodlade syntetiska eller analytiska språk är sällsynta. I själva verket finns det både syntetiska och analytiska drag i nästan alla språk. Svenskan och norska använder exempelvis ändelser för att uttrycka bestämdhet, medan engelskan använder det fristående ordet the. På engelska heter alltså hund i bestämdform the dog, medan vi på svenska och norska skriver hunden.

 

 

Grönländskans närmaste släktingar

Grönländskan är visserligen speciell, men det finns några andra språk som kan räknas till grönländskans släktingar. Språkfamiljen kallas för eskimåisk-aleutiska språk och används av 100 000 människor - varav alltså hälften är grönlänningar. Talarna är utspridda över ett stort område i norr, från Sibirien i Ryssland via Grönland till Kanada och Alaska i Nordamerika. Det näst största eskimåisk-aleutiska språket heter inukitut och talas av cirka 20 000 människor i Kanada.


Det är inte alldeles enkelt för alla grönlänningar att förstå varandra. Skillnaderna mellan de västgrönländska och östgrönländska dialekterna är stora, vilket inte är så konstigt med tanke på de geografiska avstånden. Grönland är trots allt, med sina dryga 2 miljoner kvadratkilometer, världens största ö.

 

 

Språklig press från danskan

När Grönland kolonialiserades av Danmark på 1700-talet utsattes grönländskan för en stark konkurrens från danskan. Orsaken till det är att danskan användes i alla officiella sammanhang. När grönländskan inte talades i exempelvis skolan, kyrkan, näringslivet eller av de styrande politikerna utvecklades inte heller viktiga ord och begrepp. Grönländskan var på väg att bli ett språk som bara fungerade i hemmet och den privata sfären.


Det fanns dock danska kolonisatörer som intresserade sig för det inhemska språket. En sådan var missionären Paul Egede. Han flyttade till Grönland som barn och var en av de första danskar som lärde sig språket. I mitten av 1700-talet publicerade han sina kunskaper i den första grönländska ordboken och grammatikan. Sedan dess har det kommit många ordböcker och grammatikor, så jämfört med många andra nordamerikanska ursprungsspråk är grönländskan väldokumenterad.


Under de senaste fyrtio åren har det gjorts stora insatser för att stärka och bevara grönländskan. Ett viktigt steg kom med det grönländska hjemmestyret 1979, då grönländskan instiftades som officiellt språk på Grönland vid sidan av danska. När hjemmestyret omvandlades till selvstyre (självstyre) år 2009 stärktes grönländskans status ytterligare. Grönländska är numera ensamt officiellt språk på Grönland, vilket bland annat innebär att alla barn på Grönland får sin undervisning på grönländska. Språket används också på det grönländska universitetet Ilisimatusarfik och i den demokratiskt valda församlingen Inatsisartut. Dessutom har grönländskan en rik litteratur, så trots att UNESCO räknar grönländska till de hotade språken är ställningen stabilare än någonsin.Den här texten är översatt till alla nordiska språk. Här är den grönländska versionen. Klicka dig runt på webbsidan och jämför skillnaderna mellan dem och de andra nordiska språken:

 

Svenskit, norskit qallunaallu imminnut paaseqatigiilluarsinnaapput, Islandimiulli oqaasiinik paasinninnissaq ajornartorsiutiginerusarlugu, uffa ukiut tusindit matuma siorna Skandinaviami oqaatsinut Islandimiut oqaasii assingugaluartut. Islandimiut oqaasiinut qaninnerpaat tassaapput Savalimmiormiut oqaasii, taamaakkaluartorli oqaatsit ima assigiitsiginngillat Islandimiup Savalimmiormioq ajornartorsiuteqanngitsumik paasisinnaallugu.


Finskit oqaasii Estlandimiut oqaasiinut eqqaanarnersaapput, aammali saamiit oqaasiinut assingullutik. Assersuutigalugu, finskit oqaasiini saamiillu oqaasiini oqaatsit takisuunngorsinnaapput, naanerit oqaatsip nagguianut ilannguttakkat tapiliunneqarnerini. Kisiannili oqaatsit takisuut pineqartillugit kalaallit oqaasii immikkooruteqarluinnarput, tassami oqaatsit allat oqaaseqatigiit ilivitsut atorlugit oqaatigisaat kalaallisut oqaatsimik ataatsimik oqaatigineqarsinnaammata.

Bilder

25632681.601.png