Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Om svenska

Språk: Svenska
Antal användare: cirka 10 miljoner
Exportord: ombudsman, smörgåsbord och glögg

 

 

Nordens största språk

Med sina cirka tio miljoner talare är svenskan det största språket i Norden. Det språk som brukar kallas för rikssvenska bygger på den dialekt som talades i Mellansverige på 1800-talet. Den dialekten har spridit sig över landet, även om dialekterna lever kvar. Skånska och gotländska är två exempel på tydliga, svenska dialekter. Skånskan är lätt att identifiera tack vare sitt skorrande tungrots-r, medan gotländskan är känd för sina vokalkombinationer, s.k. diftonger (det heter till exempel haust istället för höst och stain istället för sten).

 

 

Se film om svenska

 

 

Trehundratusen talar svenska i Finland

Svenskan är ett stort minoritetsspråk även i Finland. Därför har Finland två officiella språk - finska och svenska. Alla finska barn måste läsa svenska minst tre år i skolan. På Åland är det svenska språkets ställning till och med så stark att ålänningarna inte behöver lära sig någon finska alls. För många ålänningar är det därför naturligt att flytta till Sverige efter gymnasiet.


För många nordbor är den svenska dialekt som talas i Finland - finlandssvenskan - lättare att förstå än den svenska som talas i Sverige. Det kan bero på att uttalet ligger närmare skriftspråket. Däremot finns det många ord som betyder något helt annat i finlandssvenska än i riksspråket. Något som är råddigt är stökigt, en semla är en fralla, en aula är en entré snarare än en samlingssal och att kila är att tränga sig före.

 

 

Hur förstår man svenska?

När svenskar talar har de en tendens att stryka bokstäver och dra ihop ord. Vasaru? ska uppfattas som Vad sa du? och Vaffschkaduntegåmä? betyder Varför ska du inte gå med? För ett ovant öra kan det vara svårt att uppfatta.


Det finns en del stumma bokstäver i svenskan, exempelvis den första konsonanten i ord som hjälpdjup och ljum. G uttalas ofta med ett j-ljud, bland annat framför mjuk vokal. Lyssna på orden genom att klicka på dem. Sje-ljudet saknar en egen bokstav, utan skrivs med flera olika konsonantkombinationer, exempelvis sk-, sj, stj och skj. Jämför t.ex. med ljuden i de olika orden skinkasjuttiostjärna och skjuta.  

 

Den svenska stilen är ofta så informell att andra kan uppfatta språket som fyllt av slang och jargong. Skriftspråket är relativt vardagligt även i de mest högtravande sammanhang. Hälsningsfrasen hej fungerar överallt och ord som kille, tjej, fralla och fika är fullt accepterade även i skriftspråk.

 

 

Jämför språken

Denna text är översatt till alla nordiska språk. Hitta likheter och skillnader genom att klicka runt på sidorna om språken. Här är den svenska versionen:

 

Svenskar, norrmän och danskar förstår varandra ganska bra. De har större problem med isländska, trots att isländskan liknar det skandinaviska språk som talades för tusen år sedan. Isländskans närmaste släkting är färöiskan, men språken är inte så lika att en islänning förstår en färing utan problem.


Finskan påminner om estniskan, men det finns också likheter med de samiska språken. I både finska och samiska kan man till exempel skapa långa ord genom att lägga böjningsändelser till ordstammen. Men när det gäller långa ord är grönländskan i en klass för sig. Där andra språk behöver en hel mening räcker det ibland med ett enda grönländskt ord.

 

Det finns många saker du kan lägga märka till. Här är ett par exempel: 

 

Den svenska texten är full av a - 44 stycken! I den danska och norska versionen finns det bara 27. Det beror dels på att pluraländelsen i substantiv ofta är -ar (som i svenskar och danskar), dels på att adjektivformen i plural avslutas med -a (det heter långa ord och samiska språk) och dels på hur verben böjs, exempelvis -a (infinitiv, exempelvis lägga), -ar (presens, exempelvis liknar och -ade (preteritum, exempelvis talade).

 

Exempel stavas med x, liksom många andra ord i svenskan. I norska och danska är det vanligare att använda stavningen -ks-.

 

Det finns många, långa konsonantkombinationer i svenskan, exempelvis ordstam - i grönländska finns det sex konsonanter i rad. Så långa konsonantkombinationer är ovanliga i många språk, inte minst finskan (se vidare på det finska exemplet). 

 

Vad ser du mer?

Bilder

Svensk_flagg_1815.png