Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Nordiske sprog i almen sprogforståelse

Introduktion

Undervisningen i almen sprogforståelse i den danske gymnasieskoles grundforløb skal sætte eleverne i stand til at “belyse forskelle mellem de sprog, de møder i gymnasiet, herunder mellem dansk, norsk og svensk”, og ved forløbets afslutning skal de prøves i “sproghistorie og sprogs udvikling, herunder belysning af forskelle mellem dansk, svensk og norsk”.

Herunder findes et forslag til, hvordan man kan tilrettelægge et modul på 90 minutter, så man starter med at tale en smule om de indoeuropæiske sprogs slægtskab, før man zoomer ind på forholdet mellem de nordiske sprogs historie. Modulet indledes med en lærerintroduktion, hvorefter eleverne i modulets første aktivitet ved hjælp af både induktive og deduktive processer forsøger at formulere regler for, hvordan man kender forskel på nabosprog. I modulets anden aktivitet trænes mundtlighed og den lydlige side af nabosprogene.

 

Elevens lektie inden modulet

Eleverne læser inden modulet korte, introducerende tekster til deres nabosprog på Norden i skolen. Teksterne ligger her: Om danskOm norsk og Om svensk.

 

Lærerens forberedelse inden modulet 

Læreren forbereder en præsentation på tavle, slides eller direkte fra Norden i skolen-siden med afsæt i den sproghistoriske tidslinje.

Derudover forbereder læreren aktiviteterne “Find forskelle mellem nabosprog” og “Tal nabosprog med Google”.

 

Plan for modulet

Ca. 20 minutter: Lærerpræsentation af sprogstamtræet (som de som regel allerede kender fra latinundervisningen) og den sproghistoriske tidslinje for de nordiske sprog (eller udvalgte nedslag fra denne).

Ca. 40 minutter: Find forskelle mellem nabosprog

Ca. 30 minutter: Tal nabosprog med Google

Logga in för att se mer

Utgivare: Norden i Skolen

Utgivet: 2021

Pedagogiska konsulenter : Anne Sofie Skemt Hjuler