Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Kielen ymmärtäminen ja pohjoismaiset kielet

Kuvaus

Tämä moduuli antaa oppilaille yleisluontoisen kuvan pohjoismaisten kielten kehityksestä ja auttaa ymmärtämään naapurikielten ruotsin, norjan ja tanskan kielten välisiä eroja. Alla oleva suunnitelma toimii esimerkkinä 90-minuuttisesta moduulista, joka alustetaan tutustumalla indoeurooppalaisten kielten väliseen sukulaisuuteen ennen pohjoismaisten kielten yhteiseen historiaan sukeltamista. Opettaja esittelee ensin moduulin aiheen, jonka jälkeen oppilaat siirtyvät ensimmäisen aktiviteetin pariin. Tehtävänä on etsiä naapurikielten välisistä eroavaisuuksista säännönmukaisuuksia sekä induktiivisten että deduktiivisten päättelyprosessien avulla. Moduulin toisessa tehtävässä keskitytään naapurikielten äänteisiin ja harjoitellaan suullista ilmaisua.

 

Moduuliin valmistava lukuläksy

Ennen moduulin aloittamista oppilaat tutustuvat Norden i skolen -opetusalustan esittelyteksteihin pohjoismaisista naapurikielistä. Tekstejä pääsee lukemaan seuraavista linkeistä: Ruotsin kielestäNorjan kielestä, Tanskan kielestä.

 

Opettajan esivalmistelut

Opettaja valmistelee luokalle esitelmän kielihistoriallisen aikajanan pohjalta. Esitelmän voi pitää taululla, diaesityksenä tai Norden i skolanin verkkosivuja hyödyntäen.

Opettaja tekee tarvittavat valmistelut myös Etsitään eroja naapurikielistä- ja Naapurikieliä Googlen avulla -aktiviteetteja varten.

 

Moduulisuunnitelma

Noin 20 minuuttia: Opettajan esitelmä kielten sukupuusta ja pohjoismaisten kielten kielihistoriallisesta aikajanasta (tai valikoiduista aikajanan osioista).

Noin 40 minuuttia: Etsitään eroja naapurikielistä

Noin 30 minuuttia: Naapurikieliä Googlen avulla

Logga in för att se mer

Utgivare: Norden i Skolen

Utgivet: 2021

Pedagogiska konsulenter : Anne Sofie Skemt Hjuler