Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Allmän språkförståelse och nordiska språk

Introduktion

Det här temat handlar om att ge eleverna en översiktlig bild av de nordiska språkens utveckling och en förståelse för skillnader mellan grannspråken danska, norska och svenska. Nedan finns ett förslag på hur man kan lägga upp en modul på 90 minuter, där man börjar med att presentera de indoeuropeiska språkens släktskap innan man zoomar in på förhållandet mellan de nordiska språkens historia. Modulen inleds med en lärarintroduktion, varefter eleverna i modulens första aktivitet, med hjälp av både induktiva och deduktiva processer, försöker att formulera regler för skillnader mellan grannspråken. I modulens andra aktivitet tränas muntlighet, med fokus på ljud i grannspråken. 

 

Elevens läxa innan modulen

Eleverna läser korta introducerande texter om deras grannspråk på Norden i skolan. Texterna finns här: Om danskaOm norskaOm svenska. 

 

Lärarens förberedelser innan modulen  

Läraren förbereder en presentation som utgår från den språkhistoriska tidslinjen. Det kan vara antingen på tavlan, slides eller direkt från Norden i skolan-sidan. 

Dessutom förbereder läraren aktiviteterna "Hitta skillnader mellan grannspråk" och "Prata grannspråk med Google". 

 

Plan för modulen

Ca. 20 minuter: Lärarpresentation av språkstamsträdet och den språkhistoriska tidslinjen för de nordiska språken (eller utvalda delar av denna).

Ca. 40 minuter: Hitta skillnader mellan grannspråk

Ca. 30 minuter: Prata grannspråk med Google

Logga in för att se mer

Utgivare: Norden i Skolen

Utgivet: 2021

Pedagogiska konsulenter : Anne Sofie Skemt Hjuler