Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Lærervejledning - Døden i litteraturen

Introduktion

Dette forløb tager favntag med et af litteraturens genkommende og ganske eksistentielle motiver, nemlig døden. Da det er et potentielt vældig omfangsrigt emne, er det åbenbart, at det nærværende forløb vil være et mere eller mindre tilfældigt udvalg af tekster, som kan beskæres eller udbygges efter forgodtbefindende. 


Formål

Forløbet er tilrettelagt med ønske om at give en introduktion til forskellige måder at gå til døden i litteraturen på, sådan at forløbet både introducerer eleverne for lyrikkens, novellens, romanens og sagprosaens take på emnet. Samtidig er der tilstræbt en relativt stor historisk spredning i udvalget, der strækker sig fra første halvdel af 1800-tallet til i dag. Det har været en prioritet at lave et materiale, der dækker et udvalg nyere, realistisk litteratur, som er nemt for eleverne at gå til, samtidig med at forløbet kommer (eller kan komme) omkring en række officielt eller uofficielt kanoniserede forfattere fra de seneste århundredes litteraturhistorie. 


Temaets opbygning

Forløbet har hovedvægt på død som almen oplevelse set fra en nordisk majoritetserfaring, men man ville kunne udbygge forløbet med minoritetsperspektiver eller med udblik til f.eks. sydamerikansk magisk realisme, postkolonial litteratur eller litteratur om forfulgte positioner, fx erindringslitteratur om Anden Verdenskrig. Det er også en mulighed at medtage krigslitteratur, som i sig selv er et stort emne, og som her er udeladt, enten i kobling med et udvidet fokus på repræsentation af krig og død i medierne, eller i forbindelse med f.eks. ekspressionisme og krigsdigtning fra Første Verdenskrig. Hovedvægten i forløbet er litterært, men der indgår både en kortfilm og lidt medie- og diskursanalyse, og hvis man ønsker det, kan disse dele udvides, sådan at vægten mellem litteratur, sprog og medier bliver som ønsket.

Materialeforslagene til de enkelte moduler er optimistiske, hvis man forestiller sig, at et modul varer 90 minutter. Planen herunder skal opfattes sådan, at man enten kan vælge blandt det foreslåede materiale eller udvide planen med flere moduler. Der angives en plan for hvert modul, som man kan bruge, hvis man ønsker det; tanken er, at det er en måde at gøre det håndgribeligt, hvordan stoffet kan bringes til live i en undervisningssammenhæng.


PDF forløbsplan

Logga in för att se mer

Utgivare: Norden i Skolen

Utgivet: 2021

Pedagogiska konsulenter : Anne Sofie Skemt Hjuler