Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Opettajan opas: Pohjoismainen nykyrealismi

Kuvaus

Tämä opetuskokonaisuus johdattelee oppilaat modernien merkkiteosten kautta realismin perinteeseen pohjoismaisessa kirjallisuudessa. Kokonaisuudessa keskitytään erityisesti viime vuosikymmenten kirjallisuuteen, joka kuitenkin heijastelee nykyrealismin merkkiteoksia ja Georg Branden ajatusta siitä, ettäelävän kirjallisuuden kuuluu herättää keskustelua ajankohtaisista aiheista. Tavoitteina on keskustella kotimaisesta kirjallisuudesta pohjoismaista kirjallisuutta ”heijastumispintana” käyttäen ja harjoitella naapurikielillä lukemisen taitoa. Ajan salliessa kokonaisuuden aikana voi syventyä johonkin yksittäiseen teokseen, jonka oppilaat lukevat kokonaan. Oppilaat voivat myös lukea jonkin vapaavalintaisen pohjoismaisen realistisen romaanin kokonaisuuden päätteeksi. Kokonaisuuden ensimmäistä realismin perinnettä käsittelevää osaa voi laajentaa, mikäli aihetta ei ole aikaisemmin käsitelty, tai sen voi jättää pois tai korvata lyhyellä tiivistelmällä ennen nykykirjallisuuteen tutustumista.


Tavoitteet

Opetuskokonaisuuden tavoite on tutustuttaa oppilaat realismin kirjalliseen perinteeseen ja tarkastella, kuinka realismi on muotoutunut ja kehittynyt nimenomaan viime vuosikymmenten aikana julkaistussa pohjoismaisessa kirjallisuudessa. Tekstikatkelmien tarkoitus on luoda perusteet erilaisten pohjoismaisten todellisuuskuvausten vertailulle, ja sen lisäksi ne auttavat myös tutkiskelemaan sitä, millaisia maailmoja kirjallisuudessa kuvataan. Kokonaisuuteen on valikoitu helposti lähestyttäviä moderneja tekstejä, joissa tyylilajillisen kokeilun sijaan pääosassa on erilaisten pohjoismaisten todellisuuksien kuvailu. Katkelmissa pohditaan identiteetin suhdetta biologiseen tai maantieteelliseen alkuperään ja sosioekonomiseen taustaan, mutta keskeisessä osassa ovat myös vähemmistöjen ja enemmistön välinen suhde sekä heikompiosaisuuden erilaiset esiintymismuodot. Toisin sanoen kokonaisuudessa käsiteltävässä kirjallisuudessa kurkistetaan kokemuksiin ihmisen elämästä Pohjoismaissa nykyaikana.

Teeman rakenne

Alla olevassa tiedostossa esiteltyä rakennetta voi muokata tarpeen ja tilanteen mukaan. Rakenteen mukainen runko tukee opetuskokonaisuutta, joka tutustuttaa oppilaat nykykirjallisuuden merkkiteoksiin ja tarjoaa perusteellisen johdannon moderniin pohjoismaiseen realismiin. Teksteihin kuuluvat tehtävät löytyvät opetusalustalta kunkin tekstin alta. Niiden lisäksi teksteihin liittyy usein myös kirjoitusharjoituksia tai luovia tehtäviä, joita voi tehdä, jos aikaa jää.

Sisältö-sarake sisältää kuvauksen moduulin kokonaisvaltaisesta teemasta (lihavoitu) sekä suurpiirteisen opetussuunnitelman. Suunnitelman moduulit ovat kestoltaan 90 minuuttia, mutta useat niistä voidaan jakaa kahdelle opetuskerralle, mikäli aiheeseen halutaan syventyä enemmän. Opetukseen sovellettavat tekstit on lueteltu Materiaalit-sarakkeessa ja ne kaikki ovat saatavilla opetusalustalta. Osa teksteistä on merkitty vapaaehtoiseksi ja joidenkin yhteyteen on liitetty muita lukuvinkkejä. Läksyt-sarake kertoo, mitä oppilaiden pitää lukea kotona.

 

Opetuskokonaisuuden rakenne (PDF)

 

 

Logga in för att se mer

Utgivare: Norden i Skolen

Utgivet: 2021

Pedagogiska konsulenter : Anne Sofie Skemt Hjuler