Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Norrænt raunsæi (kennsluleiðbeiningar)

Inngangur

Þetta kennsluefni er kynning á raunsæishefðinni í norrænum bókmenntum með upphafspunkt í „det moderne gennembrud“ eða „innreið nútímans“ í norrænar bókmenntir. Drýgsti hluti námskeiðsins er helgaður bókmenntum frá síðustu áratugum, en sá möguleiki er ávallt fyrir hendi að rekja þræði aftur til raunsæisbókmennta frá tímum "det moderne gennembrud" og orða Georg Brandes um að bókmenntum beri að beina sjónum að vandamálum í samfélaginu og hvetja til umræðu. Hugmyndin er að nemendur hafi, með þessa texta að vopni, möguleika á að ræða um og „spegla“ bókmenntir sinnar þjóðar við bókmenntir hinna Norðurlandanna. Jafnframt er efnið hugsað sem æfing í læsi á nágrannamálunum. Ef tími gefst til, er upplagt að skoða einstaka texta nánar og lesa skáldverk í heilu lagi. Einnig má klára námskeiðið með því að láta nemendur lesa raunsætt bókmenntaverk frá Norðurlöndunum, sem þau velja sjálf. Fyrsta hluta kennsluskeiðsins, sem fjallar um raunsæishefðina, má ýmist drýgja, ef raunsæishefðin hefur ekki verið til umfjöllunar áður, eða þá taka saman í stuttu máli, áður en nýrri verk eru tekin til umfjöllunar.

 

Markmið

Tilgangur þessa námskeiðs er að veita innsýn í raunsæið sem bókmenntastefnu og kanna nánar hvernig það hefur þróast og breyst í norrænnum bókmenntum, með áherslu á síðustu áratugi. Þá eiga textaútdrættirnir að hjálpa nemendum að bera saman ólíkar frásagnir úr veruleika hinna Norðurlandanna. Enn fremur fela textarnir í sér möguleika á nánari skoðun á þeim veruleikum, sem þar koma við sögu. Nýju textarnir eru valdir með það fyrir brjósti að gefa innsýn í fjölbreytta veruleika á Norðurlöndunum, einnig var miðað við að textarnir væru skrifaðir á aðgengilegu máli og ekki of tilraunakenndir. Skáldsöguútdrættirnir eiga það sameiginlegt að hverfast um spurningar um sjálfsmynd í samhengi við líffræðilegan, landfræðilegan og þjóðfélagslegan uppruna. Samband minnihlutahópa við aðra þjóðfélagshópa og ýmis blæbrigði af varnarleysi eru í brennipunkti. Með öðrum orðum eru um að ræða bókmenntir sem veita innsýn inn í hvernig það er að vera manneskja á Norðurlöndunum í dag.

 

Uppbygging

Þessa kennsluáætlun má sníða eftir þörfum. Áætlunin er tillaga að beinagrind fyrir námskeið sem kynnir nemendur fyrir „det moderne gennembrud“ og sömuleiðis nýrri raunsæisbókmenntum á Norðurlöndunum. Með öllum textunum fylgja verkefni, sem finna má á vefnum undir sama svæði og tilteknir textar. Oft fylgja einnig skrifæfingar eða skapandi verkefni með textunum, sem má vinna ef tími gefst til.

Í dálkinum „Innihald“ má finna höfuðþemu áfangans og lauslega námskeiðsáætlun. Reiknað er með 90 mínútna kennslustundum, en nokkrum af kennslustundunum má, ef vilji er fyrir hendi að fara dýpra í námsefnið, deila upp í tvær kennslustundir. Í dálkinum „Efni“ kemur fram hvaða texta af vefnum eigi að nota í námskeiðinu. Stundum er nemendum frjálst að velja texta sjálfir og vissir textar eru tillögur að ítarefni. Í dálkinum „heimavinna“ kemur fram hvað nemendur eigi að lesa heima.

 

Forløbsplan PDF

Logga in för att se mer

Utgivare: Norden i Skolen

Utgivet: 2021

Pedagogiska konsulenter : Anne Sofie Skemt Hjuler