Text
Video
Spel och lekar
Tävling
Ljudinspelning
Uppgift
Facklitteratur
Lärarvägledning

Glömt lösenordet?

 

Inlärningsmål

{{learningObjectiv.description}}

Uppgiften har delats ut

{{assignment.Index}} {{assignment.Type}}

Kommentar

Uppgifter

{{assignment.Comment}}

Nordisk realism (lärarvägledning)

Introduktion 

Temat är en introduktion till realism som tradition i nordisk litteratur som bygger på modernismen. Majoriteten av materialet fokuserar på litteratur från de senaste decennierna, men med möjlighet att dra kopplingar till modernismens realistiska litteratur och Georg Brandes tro att litteraturen måste debattera problem för att kunna leva. Tanken är att eleverna i de nyare textutdragen får möjlighet att diskutera och "spegla" den nationella litteraturen i andra nordiska verk, samtidigt som eleverna också övar läsförståelse på sina nordiska grannspråk. Om tiden tillåter finns det möjlighet att gå mer djupgående med ett enda verk och läsa en hel roman. Du kan också avsluta kursen med att studenterna läser ett självvalt nordiskt, realistiskt verk. Den första delen av kursen om realismstraditionen kan antingen utvidgas om fältet inte redan omfattas av undervisningen, eller så kan det utelämnas eller sammanfattas kort innan man går vidare till den nyare litteraturen.Syfte

Syftet med temat är att skapa insikt i realismen som en litterär tradition och titta närmare på hur den har tagit form och utvecklats i nordisk litteratur, med ett särskilt fokus på de senaste decennierna. Syftet är också att med textutdragen ge eleverna en grund för att jämföra olika gestaltningar av verkligheten i de nordiska länderna. Dessutom ger textmaterialet en möjlighet att undersöka de olika verkligheterna som det berättas om. Det nyare textmaterialet har valts ut i syfte att ge insikt i olika nordiska verkligheter och texterna är lättillgängliga och utan större formexperiment. De nya utdragen har gemensamt att de kretsar kring identitetsfrågor i förhållande till bland annat biologiskt, geografiskt och socioekonomiskt ursprung, förhållanden mellan minoriteter och majoriteter. Med andra ord är det litteratur som ger en inblick i att vara människa i Norden idag.

 

Temats uppbyggnad

Kursplanen nedan kan anpassas efter behag, men utgör en stomme för en kurs som både introducerar eleverna till modernismen och ger en grundlig introduktion till den senaste nordiska realismen. Det finns uppgifter till alla texter som finns på plattformen under den specifika texten, och ofta finns det förslag på skrivövningar eller kreativa uppgifter som kan lösas om tid och prioriteringar tillåter det.

Innehållskolumnen beskriver modulens övergripande tema (markerat med fetstil) och en ungefärlig plan för kursen. Modulerna är beräknade att ta ca. 90 minuter, men de kan, om större fördjupning önskas delas upp på fler tillfällen. Kolumnen Material beskriver vilka texter från plattformen som ska användas för kursen. Ibland kan valfrihet anges samt förslag för vidare läsning. Lektionskolumnen visar vad eleverna ska läsa hemma.


Temaplan PDF

Logga in för att se mer

Utgivare: Norden i Skolen

Utgivet: 2021

Pedagogiska konsulenter : Anne Sofie Skemt Hjuler