Tekst
Video
Spill og lek
Konkurranse
Lydinnspilling
Oppgave
Faglitteratur
Lærerveiledning

Glemt passord?

 

Opprett bruker

BETINGELSER

Du må akseptere nedenforliggende betingelser og vilkår for å bli opprettet som ny bruker og få adgang til materiale på nordeniskolen.org.

 

Kommunikasjon

nordeniskolen.org stiller krav om at brukerne behandler hverandre med respekt når de er på plattformen. Dette betyr at man snakker pent til og om hverandre, og sørger for at det blir holdt en ordentlig tone. Det er lærerens ansvar å fortelle elevene om god oppførsel og kommunikasjon på nordeniskolen.org.


nordeniskolen.org. har rett til å slette innlegg som vi finner støtende og upassende. Norden i Skolen forbeholder seg rett til å gi videre informasjon om brukeren til dennes tilknyttede lærer.

 

Innhold - riktighet og rettigheter

Alle opplysninger du oppgir skal være korrekte. Det er forbudt å utgi seg for å være en annen person enn man er.

 

Selv om vi konstant bestreber oss på å sikre at all informasjon på hjemmesiden er korrekt, bør du være oppmerksom på at nordeniskolen.org ikke påtar seg ansvaret dersom informasjonen skulle vise seg å være ufullstendig, unøyaktig eller foreldet. Bortsett fra steder der det er uttrykkelig nevnt er nordeniskolen.org ikke ansvarlig for innholdet.

All nåværende og framtidig opphavsrett, varemerke og annen intellektuell eiendomsrett i forbindelse med innhold på denne hjemmesiden tilhører nordeniskolen.org. ved Foreningene Nordens Forbund og vår lisensgiver. Du erverver ingen rett til hjemmesiden utover en begrenset rett til å bruke hjemmesiden i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser.

Du kan ikke legge ut for salg, selge eller distribuere over noe medium noen del av hjemmesiden eller dens innhold. Det er ikke tillatt å inkludere noen del av hjemmesiden som en del av en annen hjemmeside, verken som hyperlenke eller annet, med mindre nordeniskolen.org. har gitt skriftlig tillatelse til dette. Du kan ikke bruke nordeniskolen.org. sitt navn eller misbruke Norden i Skolens merkevare på noen måte.

Du kan ikke anvende denne hjemmesiden i ulovlig øyemed. Dette inkluderer at du aksepterer at du ikke vil sende, bruke, kopiere, poste eller tillate avsending som er ærekrenkende eller uanstendig, eller som er fornærmende, uanstendig eller brudd på privatlivets fred. Du aksepterer å ikke sende uoppfordret salgs- eller reklamemateriale, spam eller liknende materiale, eller noen form for masseutsendelser som kan forstyrre hjemmesidens drift eller andre besøkendes bruk av hjemmesiden.


nordeniskolen.org. ved Foreningene Nordens Forbund forbeholder seg retten til å på et hvert tidspunkt og uten forvarsel forbedre, forandre, endre, innstille eller permanent avbryte hele eller deler av hjemmesiden, og til å begrense eller forby adgangen denne.

Den informasjon som vi får via hjemmesiden vil bli behandlet fortrolig, og vil ikke bli gitt videre på andre måter enn i overensstemmelse med våre retningslinjer for datafortrolighet eller dine instruksjoner.

Du aksepterer med dette å ikke påføre nordeniskolen.org. ved Foreningene Nordens Forbund omkostninger, krav, skader eller skadeserstatninger (inklusive rettslige omkostninger) som nordeniskolen.org. har påtatt seg eller som pålegges nordeniskolen.org. som følge av ditt misbruk av denne hjemmesiden eller ditt brudd på disse vilkår.

Selv om denne hjemmesiden inneholder lenker til andre hjemmesider har nordeniskolen.org ikke kontroll over disse sidene. nordeniskolen.org. kan ikke påta seg ansvaret for korrektheten eller annet innhold, eller for sikkerheten ved bruk av slike sider. Din bruk av slike sider skjer på din egen risiko.

Hvis du bryter disse vilkårene har nordeniskolen.org. mulighet til å oppheve tilgangen til hjemmesiden og nekte deg videre tilgang.

Disse vilkårene kan endres av nordeniskolen.org. fra tid til annen. Din bruk av hjemmesiden i etterkant av slike endringer utgjør din aksept av disse endringene.

Disse vilkår og betingelser samt innholdet på hjemmesiden er underlagt dansk rett og danske domstolers jurisdiksjon.

Spørsmål eller forespørsler som du måtte ha angående hjemmesiden eller nordeniskolen.org bes sendtes per e-post.

 

Behandling av personopplysninger

 

Når du melder deg på Norden i Skolen samtykker du til at vi får lagre og behandle de personlige opplysningene dine.  Opplysningene du  fyller inn i påmeldingsskjemaet lagres på Norden i Skolens servere.

 

Informasjonen vi samler inn fra deg kan brukes til å:

  • få informasjon om brukernes geografiske spredning
  • støtte funksjoner på Norden i Skolen, f.eks. skolechat og venneklasserom
  • kontakte deg med nyheter og viktige endringer på www.nordeniskolen.org

 

Vi tar i bruk ulike sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte personopplysningene dine. Vi benytter avanserte krypteringsmetoder for å beskytte sensitive opplysninger som overføres via internett. Bare medarbeidere som skal utføre en spesifikk jobb får tilgang til personlig identifiserbar informasjon. Norden i Skolen utleverer aldri personopplysningene dine til en tredjepart uten ditt samtykke.

 

Du har rett til å se alle opplysninger som berører deg. Du kan kreve å få samtlige av dine personopplysninger som vi har lagret ved å kontakte oss på kontakt@nordeniskolen.org.

 

Du har rett til å få personopplysningene dine slettet. Du kan kreve å få opplysningene dine fjernet ved å kontakte oss på kontakt@nordeniskolen.org. Vi fjerner da alle forekomster av opplysninger som kan koples til deg.

Les mer