Tags
8.-10. klasse
Språk
Språkforståelse - muntlig (DA, NO, SV)
Nordisk kulturforståelse
Norsk (tale)
Kortfilm
SKAM 1: Dine meninger betydde liksom mer enn mine egne
Av Julie Andem