Taggar
Åk. 3-4
Historia
Faktatext
När barn i Norden började i skolan
Varför går du i skolan?