Tekst
Video
Spil og leg
Konkurrence
Lydindspilning
Opgave
Faglitteratur
Lærervejledning

Glemt password?

 

Opret Bruger

BETINGELSER

Brugerlicens

De skal acceptere nedenstående betingelser og vilkår for at blive oprettet som ny bruger og få adgang til materialet på Norden i Skolen.org:

 

Kommunikation

Norden i Skolen.org stiller krav om, at brugere behandler hinanden med respekt, mens de befinder sig på platformen. Det betyder, at man taler pænt til og om hinanden og sørger for, at der bliver holdt en ordentlig tone. Det er lærerens ansvar at fortælle eleverne om god opførsel og kommunikation på Norden i Skolen.org.

 

Norden i Skolen.org har ret til at slette indlæg, som vi finder stødende og upassende, ligesom Norden i Skolen forbeholder sig ret til at videregive information om brugeren til den tilknyttede lærer.

 

Indhold - rigtighed og rettigheder

Alle oplysninger som du indtaster skal være korrekte. Det er forbudt at udgive sig for at være en anden person, end man er.

 

Selvom vi konstant bestræber os på at sikre, at al information på hjemmesiden er korrekt, bør de være opmærksom på, at nordeniskolen.org ikke påtager sig ansvaret, hvis informationen skulle vise sig at være ufuldstændig, unøjagtig eller forældet. Bortset fra steder, hvor det udtrykkeligt er nævnt, er Norden i Skolen.org ikke ansvarlig for indholdet.

 

Al nuværende og fremtidig ophavsret, varemærke og anden intellektuel ejendomsret i relation til denne hjemmeside tilhører Norden i Skolen.org ved Foreningerne Nordens Forbund og vores licensgiver. De erhverver ingen ret til hjemmesiden udover en begrænset ret til at bruge hjemmesiden i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser.

 

De må ikke udbyde til salg, sælge eller distribuere over noget medium, nogen del af hjemmesiden eller dens indhold. Det er ikke tilladt at inkludere nogen del af hjemmesiden som en del af en anden hjemmeside hverken som hyperlink eller andet, medmindre Norden i Skolen.org skriftligt har givet sin tilladelse hertil. De må ikke bruge Norden i Skolen.orgs navn eller misbruge Norden i Skolens brand på nogen måde.

 

De må ikke anvende denne hjemmeside i ulovligt øjemed. Herunder accepterer De, at De ikke vil sende, bruge, kopiere, poste eller tillade afsendelse, som er ærekrænkende eller uanstændig, eller som er fornærmende, usømmelig eller brud på privatlivets fred. De accepterer ikke at sende uopfordret salgs- eller reklamemateriale, spam eller lignende materiale eller nogen form for massefremsendelser, som kan forstyrre hjemmesidens drift eller andre besøgendes brug af hjemmesiden.

 

Norden i Skolen.org ved Foreningerne Nordens Forbund forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt og uden varsel at forbedre, omdanne, ændre, indstille eller permanent afbryde hele eller dele af hjemmesiden og at begrænse eller forbyde adgang hertil.

 

Den information, som vi får via hjemmesiden, vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet på anden vis end i overensstemmelse med vores politik for datafortrolighed eller dine instruktioner.

De accepterer hermed at skadesløsholde Norden i Skolen.org ved Foreningerne Nordens Forbund for omkostninger, krav, skader og skadeserstatninger (inklusive retslige omkostninger), som Norden i Skolen.org har påtaget sig, eller som pålægges Norden i Skolen.org som følge af Deres misbrug af denne hjemmeside eller Deres brud på disse vilkår.

 

Selvom denne hjemmeside måtte indeholde links til andre hjemmesider, så har Norden i Skolen.org ikke kontrol over sådanne sider. Norden i Skolen.org kan ikke påtage sig ansvar for korrektheden eller andet af indhold, eller for sikkerheden for anvendelse af sådanne sider. Deres brug af sådanne sider sker på Deres egen risiko.

 

Hvis De bryder disse vilkår, har Norden i Skolen.org mulighed for at ophæve Deres adgang til hjemmesiden og nægte at give Dem yderligere adgang hertil.

 

Disse vilkår kan ændres af Norden i Skolen.org fra tid til anden. Deres brug af hjemmesiden efter sådanne ændringer udgør Deres accept af disse ændringer.

 

Disse vilkår og betingelser og indholdet af hjemmesiden er underlagt dansk ret og danske domstoles jurisdiktion.

 

Spørgsmål eller forespørgsel, som De måtte have i relation til hjemmesiden eller i relation til Norden i Skolen.org, bedes sendes på mail.

 

Behandling av personuppgifter

 

Genom att anmäla dig till Norden i Skolan så samtycker du till att vi får lagra och behandla dina personliga upplysningar. De uppgifter som du fyller i anmälningsformuläret sparas på Norden i Skolan serverutrymme.

 

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Få information om användarnas geografiska spridning
  • Understöda funktioner på Norden i Skolan t.ex. Skolchatt och vänklassystemet
  • Kontakta dig med nyheter och viktiga ändringar på www.nordeniskolen.org

 

Vi vidtar olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb får tillgång till personligt identifierbar information. Norden i Skolan lämnar aldrig ut dina personliga uppgifter till tredje part utan ditt samtycke.

 

Du har rätt att ta del av alla uppgifter som berör dig. Du kan begära att få se samtliga av dina personuppgifter som vi har lagrat genom att kontakta oss på kontakt@nordeniskolen.org.

 

Du har rätt att få din personliga upplysningar borttagna. Du kan begära att få dina upplysningar helt raderade genom att kontakta oss på kontakt@nordeniskolen.org. Vi raderar då alla förekomster av personliga upplysningar som kan kopplas till dig.

Læs mere